مطابق آمارها در میان همه این طبقه از صندوق‎‌ها تنها صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار است که بازدهی ماهانه مثبتی برای خود به ثبت رسانده است و مابقی صندوق‌های درسهام در بازه ماهانه بازدهی منفی داشته‌اند. جالب توجه اینکه اگر بازه سه‌ماهه را در نظر بگیریم همه صندوق‌های در سهام بازدهی‌های منفی بالایی داشته‌‌اند که دامنه آنها از کمترین به بیشترین بین منفی۴۲/ ۷ تا منفی۳۸/ ۵۸ درصد قرار دارد که به ترتیب صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام و معیاد ایرانیان آنها را به ثبت رسانده‌اند. اما در مورد وضعیت ۶ ماهه بازدهی این صندوق‌ها باید گفت که آمارها حاکی از این است، به جز یک صندوق که بازدهی منفی۵۵/ ۰ درصد داشته و سه صندوق دیگر که بازدهی آنها به ثبت نرسیده است، مابقی این صندوق‌ها بازدهی مثبت داشته‌اند. بیشترین رقم سوددهی ۶ ماهه مربوط به صندوق اندیشه خبرگان سهام است که رقم آن ۶/ ۱۷۲ درصد بوده است. طبق این اطلاعات بیشترین بازدهی سالانه را هم صندوق ارزش کاوان آینده به ثبت رسانده است. میزان بازدهی سالانه این شرکت ۴/ ۵۴۵ درصد بوده است. همانطور که گفته شد، صندوق‌های درسهام در بازه سالانه همگام با شاخص کل بورس وضعیت سوددهی بالایی داشته‌اند تا جایی که کمترین بازدهی سالانه آنها که مربوط به صندوق میعاد ایرانیان است، ۱۲۲ درصد محاسبه شده است.

در بازار سرمایه سه نوع صندوق مختلط، در سهام و با درآمد ثابت فعالیت می‌کنند که در مجموع ارزش آنها به میزان ۷/ ۳۳۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. از این میزان سرمایه ۴۰/ ۸۲ درصد (۴/ ۲۵۱ هزار میلیارد تومان) مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت و ۳۱/ ۱۶ درصد آن مربوط به صندوق‌های مختلط و تنها ۲۹/ ۱ درصد کل خالص ارزش دارایی‌ها مربوط به صندوق‌های در سهام می‌شود. در طول یک ماه گذشته تنها میانگین بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت مثبت بوده است، اما اگر بخواهیم بازه یک‌ساله را در نظر بگیریم، بالاترین بازدهی مربوط به همین صندوق‌های در سهام بوده است که به‌طور متوسط به میزان ۸۵/ ۲۷۲ درصد سوددهی نصیب سهامداران خود کرده‌اند.

 

این مطلب برایم مفید است
12 نفر این پست را پسندیده اند