شرکت بهنوش ایران (غبهنوش )

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۱۰۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ کاهش ۱۶درصدی  داشته است.

مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۷ درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، انواع ماءالشعیر به مبلغ ۷/ ۵۳ میلیارد تومان بوده است.

این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۵۹۵ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۵۵ درصدی داشته است.

شرکت زر ماکارون (غزر)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۱۲۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ کاهش ۱۱ درصدی داشته است.

مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۵ درصد افزایش یافته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، ماکارونی رشته‌ای به مبلغ ۴/ ۸۵ میلیارد تومان بوده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۷۸۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۸۸ درصدی داشته است.

شرکت صنعتی پارس مینو(غپینو)‌

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۷۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ افزایش ۴۷ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۶۸ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۷۶ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۵۶ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، گروه ویفر به مبلغ ۲۲ میلیارد تومان بوده است. همچنین فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال ۳/ ۳ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۹۵ درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۲۸۶ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۳۳ درصدی داشته است.

شرکت بیسکویت گرجی(غگرجی )

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۷/ ۲۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ افزایش ۲۱درصدی داشته است.

مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت یک درصد افزایش یافته است.

میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۲۲ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۲۱ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال، انواع بیسکویت به مبلغ ۶/ ۱۸ میلیارد تومان بوده است.

همچنین فروش صادراتی شرکت در شهریور ماه امسال ۸/ ۲ میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۲۲ درصدی داشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۲۲ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۲۳ درصدی داشته است.

شرکت گروه تولیدی مهرام (غمهرا)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریور ماه امسال ۷/ ۴۸ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مرداد ماه ۹۹ کاهش ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مقایسه فروش شرکت در شهریور ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۸ درصد افزایش یافته است.

میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۷/ ۴۸ میلیارد تومان بوده است که کاهش ۲۳ درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریور ماه امسال،  گروه سس به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان بوده است. شرکت در شهریور ماه امسال هیچ فروشی از صادرات نداشته است. همچنین  جمع برگشت از فروش شرکت در شهریور ماه امسال مبلغ ۱۰۴ میلیون تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریور ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۳۱۳ میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۷۷ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
14 نفر این پست را پسندیده اند