مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت‌آفرین پارسیان(ETF)

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان(ETF)، در ساعت۱۴:۰۰ به تاریخ ۱۳۹۹/ ۰۷/ ۰۶ برگزار می‌شود. دستور جلسه این مجمع شامل تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش‌های امیدنامه خواهد بود.

  مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ETF

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ETF در ساعت۱۰:۰۰ به تاریخ ۱۳۹۹/ ۰۷/ ۰۶ برگزار می‌شود.دستور جلسه این مجمع شامل تصمیم‌گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش‌های امیدنامه خواهد بود.

  مجمع صندوق سرمایه‌گذاری (صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین تمدن)

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری (صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین تمدن) در ساعت ۱۲:۰۰ به تاریخ ۱۳۹۹/ ۰۷/ ۰۶ برگزار می‌شود.دستور جلسه این مجمع شامل تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق خواهد بود.

 

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند