شرکت: سرمایه‌گذاری چشم انداز توسعه شمال (وشمال)

تصمیمات مجمع:  صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیات‌مدیره تصویب شد

سود نقدی هر سهم: صفر ریال  

زیان خالص شرکت: ۱۳,۰۲۶ میلیون ریال

زیان انباشته: ۷۳,۲۱۰ میلیون ریال

ارزش دفتری هر سهم: ۲۶۶ ریال

سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۹۰۰ میلیون ریال

  شرکت : گروه صنعتی پاکشو(پاکشو)  

تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت و گزارش هیات‌مدیره تصویب شد، سود نقدی هر سهم: ۳,۵۰۰ ریال

سود خالص شرکت: ۷,۳۸۰,۹۹۰ میلیون ریال

سود انباشته: ۳۸۰,۹۹۰ میلیون ریال

ارزش دفتری هر سهم: ۴,۹۵۰ ریال

 سرمایه ثبت شده: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند