شرکت سیمان داراب (ساراب)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریورماه امسال ۳/ ۱۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مردادماه ۹۹ کاهش ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریورماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۴۳ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۱۳۲۸ میلیارد تومان بوده است که رشد ۳ درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریورماه امسال، سیمان پاکتی تیپ ۲ به مبلغ ۷ میلیارد تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت در شهریورماه امسال مبلغ ۲/ ۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مردادماه امسال کاهش ۸۷ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۱۹ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۷ درصدی داشته است.

  شرکت سیمان اصفهان (سصفها)

میزان فروش ماهانه شرکت در شهریورماه امسال ۲۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مردادماه ۹۹ کاهش ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در شهریورماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۰ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه شهریور مبلغ ۹/ ۱۶ میلیارد تومان بوده است که رشد ۱۳ درصدی را نسبت به مرداد ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در شهریورماه امسال، سیمان به مبلغ ۱۶میلیارد تومان بوده است.

همچنین فروش صادراتی شرکت در شهریورماه امسال مبلغ ۱/ ۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به مردادماه امسال کاهش ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۱۶ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۷ درصدی داشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند