افزایش سرمایه پشم شیشه ایران

 موضوع: مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه شرکت پشم شیشه ایران

سرمایه فعلی: ۱۵۰۰۰ میلیون تومان

 درصد افزایش سرمایه: ۲۳۳‌درصد

مبلغ افزایش سرمایه: ۳۵۰۰۰ میلیون تومان

موضوع افزایش سرمایه:  انتقال کارخانه از محل فعلی در شهرستان شیراز به مکان جدید واقع در منطقه اقتصادی شیراز

محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

افزایش ۵۴۰ درصدی درآمد‌های عملیاتی وسدید

موضوع: اطلاعات مالی بر اساس صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/ ۱۲/ ۲۹ (حسابرسی شده) گروه صنعتی سدید

درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ مبلغ ۴۴۸۶۹ میلیون تومان و هزینه‌های عملیاتی نیز مبلغ ۷۰۱۰ میلیون تومان است. بخش اعظم درآمدهای شرکت از طریق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است.

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با سال گذشته:

افزایش ۵۴۰‌درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش۳۹۲/ ‌۳۱۵ درصدی سود عملیاتی ، افزایش به ۰۶/ ۷۲۰ میلیون شرکت تومان سود خالص ، افزایش ۶‌درصد دارایی‌ها،کاهش ۸۰‌درصد سود انباشته و افزایش ۷‌درصد حقوق مالکانه شرکت.

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند