صباتامین این سود را از فروش ۱۰ شرکت به مبلغ ۱۰۷ میلیارد تومان به دست آورد.

بیشترین سود مزبور متعلق به سهام ملی صنایع مس ایران به مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان و سرمایه‌گذاری صدرتامین معادل ۹۲ میلیارد تومان بوده است. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت در پایان دوره یک‌ماهه مرداد بالغ بر ۵۳ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان بوده است. براساس این گزارش «صبا» سهام ۲۹ شرکت بورسی را در پرتفوی خود دارد. این رقم در ابتدای دوره معادل ۵۹ هزار و ۱۹۷ میلیارد تومان بود.

ارزش پرتفوی غیربورسی این شرکت نیز پایان مرداد معادل ۲ هزار و ۶۶ میلیارد تومان اعلام شد. سرمایه‌گذاری صبا تامین با سرمایه ۵/ ۱ هزار میلیارد تومانی از نظر سرمایه اسمی و ارزش گروه سرمایه‌گذاری‌ها در رده نخست قرار دارد.

راهبرد اصلی این شرکت مدیریت پرتفوی بورسی و غیربورسی است.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند