نماد: لخزر

شرکت: صنعتی پارس خزر

موضوع: گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به 31/ 03/ 1399

میزان فروش ماهیانه شرکت در خرداد ماه امسال 676.197 میلیون ریال بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 کاهش 18 درصدی را نشان می‌دهد.مقایسه فروش شرکت در خرداد 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می‌دهد میزان فروش شرکت 153 درصد افزایش یافته است.فروش داخلی شرکت در ماه خرداد، 666.746 میلیون ریال بوده است که کاهش 18 درصدی را نسبت به اردیبهشت 99 نشان می‌دهد. علت این افت، کاهش تعداد فروش محصولات خریداری شده است.بیشترین فروش شرکت در خرداد ماه امسال، محصولات خریداری شده است.فروش صادراتی شرکت در خرداد ماه امسال مبلغ 584 میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته 13 درصد کاهش یافته است.


نماد: غپینو

شرکت: صنعتی پارس مینو

موضوع: گزارش فعالیت ماهانه یک ماهه منتهی به 31/ 03/ 1399

میزان فروش ماهیانه شرکت در خرداد ماه امسال ۵۳۳,۶۹۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به اردیبهشت 99 افزایش 11 درصدی را نشان می‌دهد.مقایسه فروش شرکت در خرداد 99 با ماه مشابه در سال 98 نشان می‌دهد میزان فروش شرکت 41 درصد افزایش یافته است.فروش داخلی شرکت در ماه خرداد، ۵۷۳,۷۵۹ میلیون ریال بوده است که کاهش 20 درصدی را نسبت به اردیبهشت 99 نشان می‌دهد.بیشترین فروش شرکت در خرداد ماه امسال، محصول گروه ویفر است.فروش صادراتی شرکت در خرداد ماه امسال مبلغ ۱۸,۱۵۰ میلیون ریال بوده که شرکت در ماه گذشته صادراتی نداشته است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند