موفقیت جاویدان

اریک ویاردات -ترجمه: صالح سپهری‌فر و امین رئوف‌شناس‌یگانه

روند تغییرات بازار و نوآوری‌های ارائه شده آنقدر سریع است که هر روز که می‌گذرد، شمار شرکت‌هایی که دچار بحران‌هایی شدید شده یا ورشکست می‌شوند، افزایش می‌یابد. در این میان شرکت‌هایی هم هستند که رویه‌ای پایدار داشته و می‌توانند بحران‌های متعدد را پشت‌سر بگذارند. رمز پایداری این شرکت‌ها را باید در پایبندی آنها به راهبرد طراحی شده و بی‌پروایی منطقی آنها در اجرای آن دانست. این کتاب با بررسی تجربیات موفق بسیاری از شرکت‌های پایدار، بهره‌گیری از پژوهش‌های مختلف آکادمیک و نیز تجربیات موسسات بزرگ مشاوره‌ای، اصول مهم تدوین و نیز پیاده‌سازی راهبرد را به زبانی ساده برای مدیران شرکت‌های کوچک و بزرگ و نیز همه کسانی که قصد راه‌اندازی کسب‌و‌کاری نو دارند، توضیح داده است.

اقتصاد خرد عمومی

یوآکیم سیلوستر - ترجمه: وحید مهربانی

تحلیل و تبیین قیمت‌گذاری کالاهای عمومی و امکانات همگانی و چگونگی برخورد با فعالیت‌های موجد یا متاثر از آثار خارجی، مباحث مربوط به کارآمدی و توزیع و ایجاد رفاه از جمله مسائلی است که در علم اقتصاد به آنها پرداخته می‌شود. مجموعه این مباحث در ذیل عنوان «سیاست عمومی» قرار می‌گیرند. کتاب اقتصاد خرد عمومی در همین چارچوب نگاشته شده است و مطالب مورد بحث و سطح آنها به‌گونه‌ای است که برای تدریس و مطالعه در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد در قالب درس اقتصاد بخش عمومی مناسب به نظر می‌رسد.

استراتژی در عمل

 جرج توستیگا

 ترجمه: وحید خاشعی، فائزه طارمی راد، منصوره شریعتی

شرکت‌های ایرانی با مشکلات زیادی دست به گریبانند: از موانع تعرفه‌ای و فشار رقابت بنگاه‌های خارجی گرفته تا ریسک‌های خاص فضای کسب‌وکار در ایران. تحولات سیاسی داخلی و خارجی، به‌ویژه وقایع خلق‌الساعه منطقه‌ای، موجب نوسان‌های شدید در رفتارهای سیاسی کشورهای دیگر در قبال ایران شده است که در نتیجه، فضای سیاسی ایران با شرایط پیش‌بینی‌ناپذیر و ریسک زیاد سرمایه‌گذاری مواجه شده است. این کتاب حاوی پاره‌ای رویکردهای نوین مدیریتی است که راه‌های سازگاری بنگاه‌ها و سازمان‌ها را با محیط در شرایط ناپایدار نشان می‌دهد.

کودک‌وارگی ادبیات

زهره روحی

کودک‌وارگی ادبیات پاسخی انتقادی به نحوه‌ زندگی انسان معاصر و الگوهای طبقاتی و تبعیض‌آمیز است. کودکان در مقام شهروندان واقعی جهان رویاها و شگفتی‌های فراموش‌شده انسانی قادرند، به خاطر آزادی از هرگونه اقتدار ذهنی‌، کل‌ باورهای بی‌شائبه‌ به جهان، آدم‌ها و چیزهارا با تمامی موقعیت‌های هستی‌شناسانه آن به فتح خویش درآورند. به همین خاطر است که این جهان را در ادبیات به نام آنها می‌خوانیم، چرا که همچون کودکان، رفتارش سرراست، بدون شائبه و آزاد و رها از هرگونه مصلحت‌اندیشی است. در ادبیات کودک‌واره با فضای ساختارشکنانه‌ای مواجهیم که می‌تواند بی‌ذره‌ای تردید نسبت به موجودیت شفاف خیالبافی‌ها، مرز واقعیت و غیرواقعیت جهان مصلحت‌اندیشی بزرگ‌ترها را پشت‌سر گذارد و عقلانیت دائم در تردید‌شان را با حسرت و غبطه مواجه ‌سازد.

داستان معرفت تاریخی در سه پرده

هیپولیت تن، کارل. جی. همپل، فرانک انکراسمیت

ترجمه: سیدرضا وسمه‌گر

در دو قرن اخیر، پرسش‌ درباره تاریخ بسیاری از متفکران و فیلسوفان مغرب زمین را برانگیخته است. این پرسش‌ها درباره امکان یا عدم امکان معرفت انسان به گذشته و تاریخش، ضرورت و عدم ضرورت این معرفت و نیز پرسش از شیوه‌های صحیح معرفت‌یابی است درباره گذشته جوامع انسانی و ابزار لازم برای این امر. این کتاب بخش‌هایی از این داستان طولانی و البته ناتمام را روایت می‌کند. قهرمانان پرشماری در این داستان نقش‌ آفریده و اندیشه‌ها و آرای خود را، در باب ماهیت معرفت تاریخی، بر این گنجینه عظیم افزوده‌اند.

اقتصاد سیاسی، جنگ و انقلاب

انوشیروان احتشامی

ترجمه: ایوب فرخنده و محمد سلامی استاد

حکومت در میان کشورهای عربی خلیج فارس، شکل‌هایی گونه‌گون دارد ولی «شیخ» و شیخوخیت، کماکان نماد حکومت‌ورزی است. شیخ فرمانروای برخاسته از قبیله، ایل، طایفه و خاندان است. بنابراین، حکومت‌های دودمانی، سیاست را در انحصار خود گرفته‌اند و سیاست‌ورزی را به امری انحصاری تبدیل کرده‌اند. اما چند وقتی است عناصر اربعه عربی در حوزه خلیج فارس، یعنی «شیخ و شتر و شمشیر و شیر نفت» بی‌ثبات شده‌اند و کشش‌های مدرنیته، آنان را به ورطه دگرگونی افکنده است. این کتاب، شرحی است بر آهنگ و جهت دگرگونی در منطقه‌ای که سامانش با جنگ و انقلاب گره خورده و جوهر منازعات آن اقتصاد سیاسی است.