گفتارهایی در معرفت‌شناسی علم اقتصاد

موسی غنی‌نژاد/  ۲۹۶ صفحه/  ۲۲۰۰۰ تومان

این کتاب درباره «معرفت‌شناسی» در معنای عام آن و با تاکید بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد نوشته شده است. به نوشته مولف، معرفت‌شناسی به‌طور کلی ناظر بر مطالعه شرایط حصول و شکل‌گیری معرفت‌های معتبر است و کارش پاسخ دادن به این پرسش است که علوم مختلف چگونه ممکن هستند؟ منظور از معتبر، اشاره به اعتبار صوری به معنی منطقی کلمه (انسجام منطقی) و نیز اعتبار شرایط حصول ناظر بر مسائل مختلف واقعی است. اصطلاح حصول، حاکی از آن است که معرفت نوعی جریان است بین ذهن شناسنده و موضوع شناخت. برای مثال اگر موضوعات ریاضی را محصول اختراع بدانیم، این جریان مستلزم دخالت فعالانه ذهن شناسنده در پیدایش آنها است. اما اگر آنها را صرفا محصول جریانی اکتشافی بدانیم، به این معنا است که آنها قبل از اینکه کشف شوند، وجود داشته‌اند.

روش علم

محمد طبیبیان / ۲۶۴ صفحه/  چاپ دوم/ ۱۵۰۰۰ تومان

بنای نگارش این کتاب بر نقد روش‌های تدریس و تحقیق در ایران و ارائه تصویری جامع از تحول علم و پژوهش علم در جهان است. مولف در مقدمه کتاب نوشته است: «طی سال‌ها تدریس دروس مختلف به دانشجویانی که از حیطه‌های متنوع تخصصی به دوره کارشناسی ارشد مزبور وارد می‌شدند برای من مشخص شد که در آموزش دانشگاهی ما جای تدریس روش علم، فلسفه علم و تاریخ علم بسیار خالی است. بسیاری از کتاب‌هایی که به عنوان روش تحقیق تدریس می‌شوند نیز از وجوه این موضوع غافل بوده و روش تحقیق را همچون آموزش مکانیکی مراحلی معرفی می‌کنند که اگر طی شود، نتیجه آن تولید کار علمی خواهد بود. غافل از اینکه تولید کار علمی فعالیت و در گیر شدن در سنت تولید علم را طلب می‌کند و به همین دلیل نیز آشنایی به تاریخ تولید علم و فلسفه علم و چگونگی آن ضرورت می‌یابد.»

اقتصاد در یک درس

هنری هازلیت/  محسن رنجبر و نیلوفر اورعی / ۲۵۲ صفحه/ چاپ سوم/  ۱۵۰۰۰ تومان

هازلیت در آغاز کتاب «اقتصاد در یک درس» می‌نویسد: این کتاب تحلیلی است بر پندارهای اقتصادی باطلی که این روز‌ها چنان فراگیر شده‌اند که تقریبا آیینی جدید را پدید آورده‌اند. عاملی که از آیینی شدن کامل آنها ممانعت کرده، تناقض‌هایی است که درون این پندارها و توهمات وجود دارد و کسانی را که به مبانی یکسانی باور دارند، به صد‌ها «مکتب» مختلف تقسیم کرده است. این روز‌ها هیچ دولت مهمی در دنیا وجود ندارد که سیاست‌های اقتصادی‌اش، اگر تقریبا به‌طور کامل با پذیرش برخی از این اوهام و خیالات تعیین نشده باشد، دست‌کم از آنها اثر نپذیرفته باشد. شاید کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای دستیابی به درکی مناسب از اقتصاد، تحلیل این گونه خطا‌ها و به ویژه وا‌کاوی در اشتباه بنیادینی باشد که این خطاها در آن ریشه دارند.  

حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد

توماس ساول/  سجاد امیری و جواد قربانی/  ۳۲۰ صفحه/  ۱۸۰۰۰ تومان

توماس ساول، برخی مغالطه‌های مشهور حوزه اقتصاد را به زبانی ساده و جذاب پیش روی خواننده قرار می‌‌دهد، که فهم آن نیازی به دانش و معلومات پیشینی در مورد اقتصاد ندارد. این مغالطه‌ها، بسیاری از باور‌های شایع در رسانه‌ها و گفتار سیاستمداران را شامل می‌‌شود؛ از مغالطه‌ها در مورد مسائل شهری گرفته، تا تفاوت‌‌های درآمدی، تفاوت‌ها اقتصادی زنان و مردان و همچنین تصورات نادرست در مورد دانشگاه، نژاد و کشور‌های جهان سوم. «حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد» به ما نشان می‌‌دهد مغالطه‌ها صرفا افکاری ابلهانه نیستند، بلکه در حقیقت آنچنان خود را موجه جلوه می‌‌دهند که به آنها قدرت ماندگاری می‌‌دهد. در نتیجه بررسی دقیق نقص‌هایشان لازم ومهم است.

دوره های مالی و سرمایه گذاری دوره های مدیریت و اقتصاد دوره های ارتباطات و روزنامه نگاری
کتاب های اقتصادی کتاب های مدیریت و بازرگانی کتاب های سیاسی
کتاب های اندیشه و فرهنگ کتاب های کودک و نوجوان کتاب های ادبیات و هنر