مدیریت ریسک به زبان ساده

ورنر گلاسنر و توماس برگر/  شهرام امین‌ترابی /  ۱۳۶ صفحه/  ۱۲۰۰۰ تومان

هدف نخست این کتاب، نشان دادن روندها و سازماندهی مدیریت ریسک است. اما علاوه‌بر آن، ارتباطات مختلف مدیریت ریسک با دیگر شاخه‌ها همانند نرخ‌گذاری یا مدیریت شرکت‌های سودمحور را نیز واکاوی می‌کند. زیرا به اعتقاد نویسنده، مدیریت ریسک نباید به‌طور منفرد در نظر گرفته شود، چرا که نقشی مهم در جهت‌دهی نرخ‌گذاری‌ها و هدایت هزینه‌های مخارج سرمایه در شرکت‌های سودمحور ایفا ‌می‌کند. این کتاب در واقع مقدمه و مبانی موضوع مدیریت ریسک را ارائه ‌می‌دهد و مناسب دانشجویانی است که کتاب درسی و مکمل در این خصوص برای واحدهای خود جست‌وجو ‌می‌کنند. این کتاب چارچوب اصول و محتوای روندهای مدیریت ریسک را مطرح و بررسی ‌می‌کند و اصول نظریه‌های مهم را به‌طور صریح ارائه ‌می‌دهد.

مدیریت ریسک

 اندرو هلمز/  سمیرا صادق ابدلی / ۱۵۲ صفحه/  ۸۰۰۰ تومان

مدیریت ریسک مهارتی لازم در تمام شرکت‌های مدرن است و آن‌دسته از سازمان‌هایی که ریسک‌های خود را به‌خوبی مدیریت می‌کنند، پاداش و منفعت بیشتری هم دریافت خواهند کرد. برتری در بازار، فرصت‌های ابتکاری بیشتری ایجاد می‌کند، اما مستلزم مدیریت ریسک هوشیارانه نیز هست. بنگاهی که ریسک‌پذیر نباشد، فرصتی برای سودآوری و کسب موفقیت در نقطه‌ای که دیگران در آن ناموفقند، به‌دست نخواهد آورد. اما ریسک اگر مدیریت نشود، سریعا به عامل ناکامی بدل خواهد شد. این کتاب، راه و رسم ریسک کم‌خطر را می‌آموزد.

تامین مالی شرکت‌ها

مورتن هلبک/  مرضیه طاهری و سولماز مهاجری/  ۲۱۶ صفحه/  ۱۳۰۰۰ تومان

کتاب «تامین مالی شرکت‌ها»، شرح و تحلیل و نحوه محاسبه و تامین منابع سرمایه‌ای و شناسایی اشکال بهینه سرمایه‌گذاری است. در این کتاب که سه تن از کارشناسان بزرگ اقتصاد مالی آن را تالیف کرده‌اند سه موضوع اصلی یعنی «سرمایه‌گذاری»، «ریسک و مدیریت ریسک» و «تامین مالی بلند‌مدت» تحلیل و بررسی شده و با طرح مثال‌های متعدد نحوه به‌کارگیری دانش اقتصاد مالی در اداره بنگاه‌ها تشریح شده است. تمرین‌ها و پیوست‌هایی نیز به کتاب افزوده شده که موجب افزایش مهارت‌های کاربردی خوانندگان خواهد شد.

نفت بی‌خطر

متین پدرام / ۱۸۰صفحه/  ۹۰۰۰ تومان

کتاب «نفت بی‌خطر» راه‌های مدیریت و کاهش ریسک انواع قراردادها را بررسی کرده است. ریسک، بخش جدانشدنی پروژه‌های صنعتی از جمله صنعت نفت است، بنابراین برای جذاب کردن این پروژه‌ها و رونق سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک‌های این صنعت ضروری است. به همین علت زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی انجام عملیات پروژه را تهیه می‌کنند به خودی خود با ریسک‌هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبه‌رو می‌شوند. هدف روش‌های حقوقی مدیریت ریسک، مهار کردن ریسک پروژه‌ها با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق است.

دوره های مالی و سرمایه گذاری دوره های مدیریت و اقتصاد دوره های ارتباطات و روزنامه نگاری
کتاب های اقتصادی کتاب های مدیریت و بازرگانی کتاب های سیاسی
کتاب های اندیشه و فرهنگ کتاب های کودک و نوجوان کتاب های ادبیات و هنر