20-13

روش علم

محمد طبیبیان

قطع رقعی/ 264 صفحه/  چاپ دوم

قیمت:15000 تومان

بنای نگارش این کتاب بر نقد روش‌های تدریس و تحقیق در ایران و ارائه تصویری جامع از تحول علم و پژوهش علم در جهان است. مولف در مقدمه کتاب نوشته است: «طی سال‌ها تدریس دروس مختلف به دانشجویانی که از حیطه‌های متنوع تخصصی به دوره کارشناسی ارشد مزبور وارد می‌شدند برای من مشخص شد که در آموزش دانشگاهی ما جای تدریس روش علم، فلسفه علم و تاریخ علم بسیار خالی است. بسیاری از کتاب‌هایی که به عنوان روش تحقیق تدریس می‌شوند نیز از وجوه این موضوع غافل بوده و روش تحقیق را همچون آموزش مکانیکی مراحلی معرفی می‌کنند که اگر طی شود، نتیجه آن تولید کار علمی خواهد بود. غافل از اینکه تولید کار علمی فعالیت و درگیر شدن در سنت تولید علم را طلب می‌کند و به همین دلیل نیز آشنایی به تاریخ تولید علم و فلسفه علم و چگونگی آن ضرورت می‌یابد.»

 

 

20-15

اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی هایک

دونالد جی. بودراکس

مختار قادری

دونالد جی. بودراکس در این کتاب کوشیده است مجموعه‌ای از برجسته‌ترین نکات اندیشه‌های هایک را با زبانی ساده برای خوانندگان توضیح دهد. خواننده با مطالعه این کتاب می‌تواند به تصوری کلی از ایده‌ها و اندیشه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هایک دست یابد و در نتیجه شروع خوبی برای مطالعه بیشتر درباره آثار هایک برای دوستداران این فیلسوف و اقتصاددان لیبرال قرن بیستم خواهد بود. زبان ساده و تنوع موضوعات کتاب به گونه‌ای است که نه‌تنها برای دانشجویان، بلکه برای استادان، صاحبنظران و سیاست‌گذاران در رشته‌های اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق و جامعه‌شناسی می‌تواند مفید باشد.

دوره های مالی و سرمایه گذاری دوره های مدیریت و اقتصاد دوره های ارتباطات و روزنامه نگاری
کتاب های اقتصادی کتاب های مدیریت و بازرگانی کتاب های سیاسی
کتاب های اندیشه و فرهنگ کتاب های کودک و نوجوان کتاب های ادبیات و هنر