کافه وصال

مدیریت نامتعارف بر پدیده‏های متعارف
علی صادقی
قطع رقعی / 168 صفحه
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

در شرکت‏های بحران‏زده، افرادی که بتوانند کاری ثمربخش انجام دهند، انگشت‏شمارند. منابع اغلب اشتباه تخصیص داده می‏شود و منفی‏باف‏ها بر جریان اصلی هدایت شرکت تاثیرمی‏گذارند. در شرکت‏های بحران‏زده پدیده‏هایی مانند استراتژی‏های اشتباه، فروش بی‏کیفیت، هدر رفتن سرمایه‏های انسانی، بحران نقدینگی، جلسات اشتباه، توهم تعادل و اصل شدن حاشیه‏ها، پدیده‏هایی کم‏وبیش متعارف هستند و در چنین شرایطی آنکه رفتاری نامتعارف دارد، پیشرو و موفق است. این کتاب نتیجه مدیریت نامتعارف در شرکتی ورشکسته است که از بحران خارج شد.

دوره های مالی و سرمایه گذاری دوره های مدیریت و اقتصاد دوره های ارتباطات و روزنامه نگاری
کتاب های اقتصادی کتاب های مدیریت و بازرگانی کتاب های سیاسی
کتاب های اندیشه و فرهنگ کتاب های کودک و نوجوان کتاب های ادبیات و هنر