افتتاح آموزشگاه و آزمایشگاه صنعتی نسل پنجم ذوب آهن اصفهان

دکتر دهقانی فیروزآبادی در مراسم افتتاح این مرکز صنعتی گفت : در شرایط کنونی صنایع باید نگاه ویژه‌ای به بهره گیری از فناوری‌های نوین داشته باشند و این امر در زمره مسوولیت اجتماعی صنایع نیز قرار دارد.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم به رویکرد این مجتمع عظیم صنعتی در جهت بهره گیری از فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت : آموزشگاه و آزمایشگاه صنعتی نسل پنجم ذوب آهن اصفهان جهت تربیت نیروی متخصص و استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و تحول دیجیتال جهت دستیابی به صنعت هوشمند در ذوب آهن اصفهان تاسیس شده است.

کوهی دیگر اهداف ایجاد این مرکز را مشتمل بر انجام آزمایش و آموزش‌های تخصصی در زمینه کنترل و اتوماسیون صنعتی و امنیت سایبری برای افزایش سطح امنیتی حفاظت از زیر ساخت‌های حیاتی صنعتی ذکر نمود.  

وی افزود : پنل‌های این آموزشگاه با استفاده از توانمندی کارکنان ذوب اهن اصفهان بومی سازی، طراحی و ساخته شده است به نحوی که آموزش‌ها به صورت مهارت محور و دانشگاهی صورت می‌گیرد.

شایان ذکر است طراحی و تامین تجهیزات این آموزشگاه توسط معاونت بهره برداری با محوریت مدیریت اتوماسیون و ارتباطات و با همکاری مدیریت آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی انجام شده است.