خبر 1 copy

مجدالدین تاج  گفت: در حالیکه استان اصفهان هنرمندان شاخص و برجسته‌ای در زمینه تولید صنایع دستی دارد اما از این صنعت بدرستی حمایت نمی‌شود.

وی با بیان دغدغه‌های معیشتی مردم گفت: با این شرایط، صنایع دستی در زندگی مردم اولویت ندارد و نیاز ضروری آنها نیست.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان افزود: در زمینه گردشگری نیز توریست خارجی و صادرات پررونقی نداریم، به همین دلیل بسیاری از هنرمندان صنایع دستی از این حرفه به مشاغل دیگر برای تامین معاش خود روی آورده‌اند.

وی اظهار‌کرد: اگر نیمی از حمایت‌هایی که از صنعت خودروسازی می‌شود از صنایع دستی انجام می‌شد با توجه به ارزآوری خوب این صنعت، دیگر نیازی به درآمد نفتی نبود.

تاج با تاکید بر اشتهار جهانی اصفهان با ۲ عنوان «شهر جهانی صنایع دستی» و «شهر خلاق صنایع دستی» گفت: ۲۰۰ هزار نفر فعال صنایع دستی شناسنامه‌دار در زمینه تولید صنایع دستی در استان مشغول فعالیت هستند و ۲۷ رشته صنایع دستی این دیار، ثبت ملی و سه رشته نیز ثبت جهانی شده است. وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر تمام رشته‌های صنایع دستی اصفهان با مشکل فروش مواجهند و هنرمندان شاخصی هم که تنها بخاطر علاقه و عادت به خلق اثر می‌پرداختند، دیگر تمایلی به تولید اثر هنری ندارند.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه را از دیگر عوامل تاثیرگذار در بی‌رونقی بازار صنایع دستی عنوان کرد و گفت: هنرمندان بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه، مواد با کیفیت پایین و ارزانتر را برای تولید محصولات خود تهیه می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت باید برای رونق و چرخه اقتصادی هنر، حمایت‌ بیشتری از جمله تهیه بسته‌ حمایتی- تشویقی مانند خرید صنایع دستی توسط کارخانه‌های بزرگ برای اهدا به کارکنان خود را در اولویت قرار دهد.

تاج یادآور شد: دولت در قالب این بسته‌ها می‌تواند به این‌ کارخانه‌ها در ازای خرید صنایع دستی، تخفیف مالیاتی بدهد تا بازار صنایع دستی نیز تا حدودی جان بگیرد.

وی گفت: اکنون صادرات صنایع دستی روز به روز کاهش می‌یابد و در خارج از کشور حتی نمایشگاه‌ حمایتی هم برپا نمی‌ شود، در حالی که در گذشته مجوز تشویقی به صادرات صنایع دستی داده و حتی از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده اصفهان هم در این زمینه استفاده می‌شد.

منبع :ایرنا