ظریف copy

بازدید از دستاوردهای دنیای‌اقتصاد و رسانه‌های آن در فضای مجازی همچون اکوایران و... بسیار امیدبخش و نمایانگر شناخت درست رویدادهای جهانی در کنار کوشش خستگی‌ناپذیر مدیران، کارگزاران و خبرنگاران آن بود.

با آرزوی دستاوردهای بیشتر برای دنیای‌اقتصاد و دست‌اندرکارانش، امیدوارم که دستاوردهای این رسانه به گسترش جایگاه بخش خصوصی در رسانه‌های کشور بینجامد.

وزیر امور خارجه سابق