حناچی copy

ورود یک نشریه به حوزه‌های تخصصی، طبیعتا امکان بررسی و غور بیشتر مسائل روز و مهم جامعه و کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد را برای طیف مخاطب فراهم می‌کند. اما همین تخصصی پرداختن رسانه‌ها به موضوع، مشکلات و سختی‌های خاص خود را هم دارد؛ از جمله اینکه، رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در این نشریات،‌ نیاز به داده بیشتر و جمع‌آوری بیشتر اطلاعات دارند.

در «دنیای‌اقتصاد» به‌عنوان نشریه تخصصی، پیگیری موثر موضوعات باعث شده است کارشناسان خبرنگار متخصص شکل بگیرند.

من به‌عنوان کسی که از نیمه دهه90 مخاطب خبرنگاران و مصاحبه‌های آنها بودم، همواره از شیوه تنظیم مقالات و دادن اطلاعات و تحلیل‌های عمومی، تفاوت ماهوی بسیار عمیق را حس می‌کنم و این ناشی از تخصصی شدن موضوعات در برخی رسانه‌ها است. دنیای‌اقتصاد به اعتقاد من، در حوزه کاری بنده که عمدتا به مدیریت شهری، مسکن و اقتصاد ساختمان برمی‌گردد، یکی از نشریات تخصصی در این زمینه است. تحلیل‌های دنیای‌اقتصاد به واسطه اینکه موضوعات را تعقیب می‌کند، اطلاعات قبلی از موضوع دارد و ارائه می‌کند، باعث شده است امکان تحلیل را برای مخاطب، براساس اطلاعات درست و دردسترس فراهم ‌آورد.

تجربه‌ای که کارشناسان خبرنگار متخصص در این حوزه پیدا کردند، ارزشمند است. معمولا هم تحلیل‌های دنیای‌اقتصاد و پیش‌بینی‌های آن درست و تاثیرگذار است.

معتقدم، حالا بعد از گذشت دو دهه از تجربیات این نشریه، فرصت مغتنمی است تا خسته نباشید به دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان محتوای روزنامه دنیای‌اقتصاد و گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد بگویم. دنیای‌اقتصاد در بخش زمین، ساختمان، مسکن و شهرسازی و همچنین عملکرد نظام مدیریت شهری یک مسیر مستمر و تاثیرگذار را طی کرده است. برای همکارانم در دنیای‌اقتصاد و سایر بخش‌های این گروه عظیم رسانه‌ای، آرزوی موفقیت دارم.