وی تأکید کرد: آینده نزدیک به قله‌ای را که مقام معظم رهبری از آن صحبت می‌کردند می‌توانیم در همت‌ کارکنان فولاد مبارکه مشاهده کنیم؛ همت‌هایی که فقط به تولید فولاد ختم نشده؛ بلکه در تربیت و رشد و تعالی نیروی انسانی، توجه به محیط‌زیست و استفاده بهینه از آب، توجه به تولید کمّی و کیفی، تولید محصولات جدید، بی‌اثر کردن تحریم‌ها با بومی‌سازی تجهیزات و حرکت در مسیر توسعه نوآوری و فناوری انجام شده است. به‌طور خلاصه دستاوردهای فولاد مبارکه فقط اجرای مأموریت‌های شغلی نیست، بلکه مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و مأموریت انقلاب اسلامی است که به همت همین مردان آهنین تحقق ‌یافته و باید به آن‌ها خداقوت گفت.

وی با اشاره به برخی اقدامات شاخص فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: علاوه بر مزیت‌هایی که این شرکت در حوزه‌های تولید و دانش ایجاد کرده است، یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات مربوط به استفاده بهینه در حوزه آب است. روایت آب در فولاد مبارکه نیز به نوع خود بسیار جالب و ارزشمند است. امروز متأسفانه در کشورمان در حوزه آب بهره‌وری صحیحی انجام نمی‌شود؛ درحالی‌که در فولاد مبارکه شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه استفاده بهینه از آب هستیم. فولاد مبارکه برای خود الگوی مصرف آب تعریف و اجرایی کرده و با استفاده از این الگو نه‌تنها از آب به بهترین شکل ممکن در شرکت استفاده می‌کند و آب را در چرخه تولید چندین بار تصفیه و بازچرخانی می‌نماید؛ بلکه در راهبردهای خود در همه حوزه‌ها به‌ویژه در آب، فرابخشی نگاه کرده و با جمع‌آوری پساب شهرهای اطراف و استفاده از آن‌ها به‌جای برداشت آب خام به‌نوعی دغدغه کل کشور را دارد. اینکه در فولاد مبارکه تلاش شده به بهترین شکل ممکن بهره‌وری در حوزه آب انجام شود، خود یک روایتگری مستقل می‌طلبد. وی در بخش پایانی سخنان خود مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه را مردان آهنین خستگی‌ناپذیری که همت‌های فولادی دارند توصیف کرد.