این بازدید در قالب تور نوآوری یک روزه به منظور آشنایی با جدیدترین راهبردهای نوآوری در کشور، با هماهنگی مهدی کوهی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان و با حضور امیر سرکندی مدیرعامل کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز انجام شد. در این تور یک روزه کارشناسان علاوه بر ارائه نیازهای فناورانه شرکت، با مراحل جذب ایده، شتاب‌دهی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های استارتاپی آشنا و از چند شرکت دانش بنیان مستقر در این مرکز بازدید به عمل آوردند. مرتضی شیرین‌پرور مدیر تحقیق و توسعه ذوب آهن اصفهان در این خصوص گفت: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به منظور توسعه و بهبود زیر ساخت‌های صنعت فولاد امری ضروری است. وی افزود : براساس راهبردهای سازمان وسیاست های مدیریت عالی، بخش قابل توجهی از نیازهای فن آورانه ذوب آهن از شرکت‌های فن‌آور تامین گردیده و این روند با جدیت ادامه دارد. در این راستا و به منظور آشنایی بیشتر کارشناسان شرکت با ایده‌پردازی و نوآوری، تورهای بازدید از کارخانه‌های نوآور به صورت دوره‌ای تداوم می یابد. امیرسرکندی مدیرعامل کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز نیز ضمن خوش‌آمد گویی به تیم کارشناسی اعزامی ذوب‌آهن گفت: این کارخانه آمادگی دارد برای چالش‌ها و نیازمندی‌های حوزه فناوری مادر صنعت فولاد کشور چه در کارخانه نوآوری و صنایع خلاق البرز و چه در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری همکاری‌های لازم را به عمل آورد . مجید رفیعی سرپرست پشتیبانی تحقیق و توسعه نیز گفت: به منظور نهادینه شدن رویکرد نوآوری، فرم جذب ایده در وب سایت ذوب آهن اصفهان، بخش تحقیق و توسعه، جهت شناسایی و هدایت ایده‌های نوآورانه کلیه ذی نفعان بارگذاری گردید.