امیر سخنورنیا با بیان اینکه پالایشگاه در جهت تأمین کامل قطعات و مواد مورد نیاز خود توانسته دانش سختترین و پیچیده ترین دستگاه ها را به دست بیاورد، اظهار‌کرد شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان یکی از پیشگامان امر خودکفایی وفق فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت اقتصاد مقاومتی حمایت ساخت داخل و ،تولید پشتیبانی و مانع زداییها و حمایت از شرکت های دانش بنیان توانمند ایرانی در مسیر خودکفایی طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات و مواد مورد نیاز خود موفق شده ۹۰ درصد تجهیزات و کالای خود  را نیز ایرانی نماید

وی افزود در این زمینه پالایشگاه اصفهان طی تعامل کامل با سازندگان  استانداردهای مورد نظر شرکت و به روز دنیا را اعلام و پایش درحین ساخت  می کند تا در کنار افزایش کیفیت محصولات فضای انحصاری شرکت‌ها و محصولات خارجی را درهم بشکند .

سخنورنیا با اشاره به اینکه کاتالیست،ها مواد شیمیایی و انواع روغنها رکن اساسی شرکت در جهت تولید محصولات با کیفیت اکتان و ارزش افزوده بالاتر ،هستند کاتالیستها را پاشنه آشیل صنایع پالایش پتروشیمی و گاز دانست، پیشتر تولید اکثر کاتالیست فقط در انحصار شرکت‌های (Axens) و (UOP) بوده اما خوشبختانه با ساخت در داخل و بارگیری آن در واحدهای بنزین سازی اصفهان  در موقعیت برابر و یا حتی کیفیت بهتر قرار دارد. رئیس بررسی منابع و پشتیبانی ساخت داخل شرکت پالایش نفت اصفهان تصریح کرد در سال‌های گذشته و در راستای خنثی سازی تحریم های ناجوانمردانه آ مریکا شرکت پالایش نفت اصفهان با همکاری شرکت‌های دانش بنیان دانشگاهها مراکز پژوهشی و سایر سازندگان اقدام به تحقیق و ساخت کاتالیستها و جاذبهای مورد نیاز صنایع پالایشی کرده است. به عنوان مثال استفاده از نخستین کاتالیستهای ساخت داخل در سال ۱۳۹۴ با بارگیری ۲۰۰ تن کاتالیست واحد ایزومریزاسیون که تحقیق و ساخت آن توسط پژوهشگاه پتروشیمی شرکت اکسیرنوین فرآیند آسیا و شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شده بود) آغاز شد.

وی ادامه داد در حال حاضر کلیه کاتالیستها و جاذبهای مورد استفاده در واحدهای موجود و پروژه های در دست راه اندازی از منابع داخلی تأمین میشود. این را هم اضافه کنم که ما نه تنها در کاتالیست بلکه در بخش پیچیده ترین دستگاهها مانند DCS ابزار دقیق کنترل سیستم ها تولید انواع روغن ها، مواد شیمیایی بخش راکتور و فن ..هوایی قدرتمند پیش رفته ایم. خوشبختانه ما در بخش اجرا مهندسی و بومی سازی هیچ مشکلی نداریم و ان شاءا... سعی داریم با تلفیق و یکپارچه اطلاعات صاحب لیسانس تولیدات  شویم. ذکر این نکته ضروری است که  برای نخستین بار پالایشگاه اصفهان موفق به تولید بنزین یورو ۵ شد.

معاون برنامه ریزی مهندسی و توسعه پتروپالایش  اصفهان: ایجاد زنجیره کامل مواد اولیه شیمیایی در استان به کارآفرینی رشد اقتصادی  و از طرفی این قبیل مواد اولیه دارای ارزش افزوده بالایی هستند. اکریلو نیتریل به علت نیاز در صنایع تولید الیاف مصنوعی و صنایع شیمیایی بعنوان یک ماده اولیه ضروری اهمیت ویژه ای دارد؛ این ماده باعث توسعه صادرات منجر میشود و ظرفیتهای مناسب برای ایجاد این چرخه در اصفهان وجود دارد

گودرز جوادی معاون برنامه ریزی مهندسی و توسعه شرکت پالایش نفت اصفهان تأکید کرد این شرکت از نظر مالی و فنی مشکلی برای پیاده سازی چنین طرح هایی ندارد و باید مرحله امکان سنجی و تصمیم گیری نهایی درباره آنها طی شود. وی همچنین با بیان اینکه امروزه شرکت‌های دانش بنیان در کشورمان دستاوردهای زیادی در زمینه تولید مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف داشته اند خاطرنشان کرد برخی از تولیدات آنها مانند انواع کاتالیست‌ها  نقش بسزایی در سوددهی و ارزآوری نیز دارد . وی با بیان اینکه پالایشگاه اصفهان در قالب هولدینگ پترو پالایش در صدد  ایجاد زنجیره تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف است اظهار‌کرد پالایشگاه اصفهان در صدد است که تا سال ۱۴۰۵ ضریب پیچیدگی خود را به ۱۲ برساند و تولید برخی از مواد اولیه که خوراک مهم برخی از صنایع شیمیایی را خودکفا کرده است.