این موضوع نشان می‌دهد خریداران بین‌المللی حاضرند در مقایسه با محصولات مشابه دیگر برای این محصول با کیفیت هزینه بیشتری بپردازند. بنابراین جا دارد بگویم به محصولات باکیفیتی که توسط فولاد مبارکه به عنوان تولیدکننده داخلی تولید می‌شود، افتخار می‌کنیم. وی افزود: انتظار داریم با توجه به طرح توسعه‌ای ۴ میلیون تنی فولاد مبارکه، افزایش تولید ورق سرد را که موردنیاز تمام صنایع کشور است؛ شاهد باشیم. همچنین امیدواریم نیاز ورق و به خصوص ورق سرد اسیدشویی به طور کامل در داخل کشور تامین شود. در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه با سهم ۲۰ درصدی بزرگ‌ترین تولیدکننده ورق‌های فولادی تخت در خاورمیانه و شمال آفریقا است و در تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) سهم ۱.۵ درصدی و در تولید ناخالص بخش صنعت سهم ۶.۵ درصدی دارد. امروز در زنجیره تأمین گسترده فولاد مبارکه بیش از ۲۵۰۰ تأمین‌کننده خدمات و کالا مشغول و شبکه گسترده مشتریان این شرکت شامل بیش از ۱۰۰۰ کارخانه و کارگاه است.