منصور عسگری خوراسگانی  افزود: ویترین مغازه ها در طول سال‌های اخیر، بخش عمده ای از فضای معبر عمومی بازار تاریخی اصفهان را تصرف کرده است که این موضوع هم از نظر ظاهری بازار را دچار آسیب و هم اینکه این محدوده را در صورتِ بروز حوادث، با محدودیت خدمات رسانی مواجه کرده است.

وی با اشاره به ورودی بازار کفاش‌ها و سرای زرگرها در بازار تاریخی اصفهان که با ویترین کسبه محدود شده‌است، گفت: ویترین‌ها در حدود یک متر از دو طرف، فضا را محدود کرده اند و همین موضوع به کارکردِ معبر عمومی بازار آسیب زده است، اتفاقی که می‌تواند با بروزِ حوادث غیرقابل پیش بینی، خدمات رسانی را مختل و بازار تاریخی را تهدید کند.

عسگری خوراسگانی با بیان اینکه رفع این مشکلات، از عهده اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تنهایی خارج است، افزود: نیاز است که دادستان کل و شهرداری اصفهان این مواردِ تصرفات را پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: شهرداری می‌تواند با بازاریان، دوره گردها و کسانی که به معبر عمومی تعرض می‌کنند برخورد کند، چرا که این نهاد در بازار اختیار دارد که رفع تصرفات معبر عمومی را به عنوان مطالبه عمومی مطرح کند و این وضعیت ویترین‌ها برچیده یا ساماندهی شوند تا شرایط بهتری برای بازار تاریخی اصفهان رقم زده شود.

نماینده حقوقی اداره کل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان در خصوص تصرف بخش هایی از بازار تاریخی اصفهان چون سکوهای پیرنشینِ چهارسوها گفت: از یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خواسته ایم که تصرفات را بررسی کنند و اخطارهای لازم را به متصرفان بدهند.

معاون حقوق اداره کل میراث فرهنگی اصفهان اظهار داشت: اگر متصرفان، اسناد و مدارکی دارند باید ارائه بدهند و در صورتی که اسناد و مدارکی وجود نداشته باشد، مراحل قانونی را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در بازار نیاز به هماهنگی و همفکری بالایی وجود دارد تا موارد مختلف تصرفات مشخص و رفع شود.

عسگزی خوراسگانی خاطرنشان کرد: بعضی از سراها، مالکان خصوصی داشته اند و در طول سال‌ها ، فضاهای پیرنشین را هم اجاره داده‌اند؛ در صورتی که این فضاها عمومی هستند اما سبقه واگذاری آنها به افراد مختلف به بیش از ۵۰ سال می رسد.

وی یادآور شد: برخی طاق نماهای بازار هم در طول سال‌های گذشته تصرف شده اند و یا حتی از طرف اوقاف به صورت قانونی به افراد اجاره داده شده اند که این موارد باید از طریق معاونت میراث‌فرهنگی اصفهان پیگیری شود و اگر مستندات قانونی ما تکمیل شود، نتیجه لازم را از طریق مراجع قضایی بگیریم.

عسگری خوراسگانی با اشاره به ادعای داشتن سرقفلی، مالکیت و پرداخت عوارض و مالیات از سوی متصرفانِ سکوهای پیرنشین چهارسوی ضرابخانه گفت: رفع تصرف چهار سکوی پیرنشین چهارسوی ضرابخانه در اولویت قرار گرفت و گرفتن رای های رفع تصرف می تواند یک وحدت رویه در موارد مشابه ایجاد کند.

معاون حقوقی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان در ادامه گفت: برای اجرای حکم به محکومین علیها فرصت داده ایم، خودشان حکم را اجرا کنند و اگر انجام نشد با استناد به رای شورای اجرای احکام حکم را انجام می دهیم.