در این جلسه، حسین هرسیج، رئیس دانشگاه اصفهان، با اشاره به پتانسیل موجود در دانشگاه‌های استان اصفهان، اظهار کرد: در دانشگاه‌های استان اصفهان، از نظر علمی و فرهنگی یک پتانسیل بسیار قوی وجود دارد که این پتانسیل می‌تواند به تحولاتی که مد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است کمک ویژه‌ای کند.

رئیس دانشگاه اصفهان ضمن بیان اهمیت موضوع «مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی»، افزود: در این راستا هم قرار است دانشگاه اصفهان یک دانشکده بین‌الملل را تاسیس کند و در رشته‌هایی به زبان‌های بین‌المللی مانند زبان انگلیسی، فرانسه، عربی و زبان‌های دیگر سرویس دهد. در این حالت، علاوه بر اینکه ما می‌توانیم به دانشجویان خارج از منطقه سرویس دهیم، با بازتر شدن فضا، مرجعیت علمی و دیپلماسی بین المللی دانشگاه اصفهان نیز گسترش پیدا می‌کند.