محمد گل محمدی افزود: میزان بارگیری سنگ‌آهن از طریق ایستگاه راه‌آهن این شهرستان از ۸۲‌هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ۴۶۶‌هزار تن در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت. وی ادامه داد: میزان تحویل کلوخه سنگ‌آهن نیز توسط این مجتمع به سرمایه‌گذاران پهنه صنعتی و معدنی سنگان خواف در سال گذشته ۴۰‌درصد رشد داشت.

مدیر مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف گفت: افزون بر ۱۵ میلیون و ۳۰۰‌هزار تن کلوخه سنگ‌آهن توسط این مجتمع به سرمایه‌گذاران مستقر در پهنه صنعتی- معدنی سنگان طی پارسال تحویل داده شد که نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. مجتمع سنگ‌آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن در جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌آهن در ایران است.