مجتمع آموزشی، فرهنگی و ورزشی غرب استان با نام‌حاج احمد امینی به همت خیران حاج مهدی و مرتضی امینی و به یاد پدر مرحومشان احداث خواهد شد.

این مجتمع با سه باب مدرسه ابتدایی، متوسطه و هنرستان ساخته می شود و شامل فضاهایی همچون سالن ورزشی، سالن آمفی‌تئاتر، زمین چمن مصنوعی است.

حاج احمد امینی یکی از صنعتگران صنعت سنگ اصفهان و کشور و خیر نیکوکار بود که در سال ۱۳۲۳ در رضوانشهر اصفهان به دنیا آمد و در ۷۸ سالگی درگذشت.

شهرستان تیران وکرون در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.