نگاه تولیدی، صنعتی و اقتصادی به صنعت فولاد استفاده از طلا همچون سرب است. هر دو از فلزات مفیدند اما این کجا و آن کجا؟! صنعت فولاد فرا صنعت،صنعت ساز، عامل رشد پایدار و ابزار اقامه قسط است. برای فهم عمیقتر لازم است با زبان عامه صحبت کنیم. دعا تنها ذکر نیست، وقتی آثارش پیدا می‌گردد که متجلی شود، یعنی به واقعیت بپیوندد. این واقعیت وقتی شکل می‌گیرد که اراده دعا کننده در گفتار، کردار، رفتارخود را نشان دهد، اراده باور مردمان است، اوج اعتلای فرهنگ، اقامه قسط است واقامه وقتی صورت می‌گیرد که باور مردمان قیام کند. باور ملت ایران در ورزشگاه ساخت ذوب‌آهن اصفهان به تمرین قیام پرداخت، تحقق ذوب‌آهن تجلی پیروزی اراده ملت ایران و به عبارت دیگر دعای ملت ایران که همان خواست ملت بود مستجاب شد. لازم است متذکر شویم که ذوب‌آهن بیش از آنکه ساخت یک صنعت فولاد باشد، ساخت باور ملت ایران بودکه اگر بخواهند می‌توانند. ذوب‌آهن اصفهان از ورود اقوام متفاوت از کرد، بلوچ، لر، ترک، عرب، ترکمن و عجم با هر آیین از مسلمان یهودی، مسیحی و زرتشتی و با هر سطح از بیسواد و دکترا و با هر تجربه استقبال کرد و به آنها فهماند که اگر بخواهند می‌توانند. (دعاکنند مستجاب می‌شود). ورزشگاه ذوب‌آهن، اراده مردم ایران را ساخت و برای قیام سال ۵۷ که قیام برای اعتلای فرهنگ و اقامه قسط و مکتب انسان ساز قرآن بود، آماده کرد. همین باور اراده پس از انقلاب، فولاد مبارکه را ساخت و بستر صنعتی شدن را فراهم نمود. ضمن تبریک مجدد این سالروز، از فولادیان می‌خواهیم که چراغ این باور (می‌توانیم) را به جامعه ایران گسترش دهند و ساخت ورزشگاه مشابه را در روی اطلس ایران متجلی سازند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند