در کنار این، برای ارتقای کیفی زیستی شهروندان برنامه‌هایی برای افزایش کیفیت خدمات روبنایی آغاز شده است. این موضوع نشان از توسعه فعالیت‌ها و پویایی شهر جدید پرند دارد. شهر جدید پرند با دارا بودن نرخ متوسط جمعیت حدود ۲۲ درصدی یکی از پر سرعت ترین نرخ های رشد جمعیت را در کل کشور دارد در حالی که نرخ رشد جمعیت کل کشور زیر ۲ درصد است که از این لحاظ عدد قابل توجهی است. در حال حاضرجمعیت پرند بر اساس کنتورهای آب و برق فعال حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار نفر است. این نرخ جمعیت با تکمیل واحدهای مسکونی جدید نیز افزایش خواهد یافت. افق طرح جامع پرند رسیدن به  جمعیت ۴۸۳ هزار نفر است. با افزایش مساحت اراضی شهر و ۲۵ هزار واحد که در برنامه اقدام ملی قرار است احداث شود اگر متوسط بعد خانوار را ۲/ ۳ نفر در نظر بگیریم حدود ۷۵ هزار نفر دیگر به جمعیت ۴۸۳ هزار نفر اضافه خواهد شد که در مجموع ۵۷۰ هزار نفر خواهد شد. از طرف دیگر افق جمعیتی پیش بینی شده در طرح جامع پرند ۷۵۰ هزار نفر بوده و برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای رساندن خدمات زیر بنایی مانند آب، برق و گاز نیز بر همین اساس انجام شده و در دست پیگیری و اقدام است. بر همین اساس وزارت نیرو در شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف می‌شود تا آب برای ۷۵۰هزار نفر تامین کند . به همین منظور خط دوم انتقال آب به پرند به نام خط الغدیر ۲ به قطر  لوله هزار میلیمتر توسط وزارت نیرو پیشرفت بسیار مناسبی دارد. همچنین شرکت عمران شهر جدید پرند بر اساس بند ب تبصره ۸ قانون بودجه خود را موظف می‌داند تا به خدمات زیر بنایی مانند آب، برق و گاز کمک کند.

می‌توان گفت توسعه پرند در دو سطح کمی و کیفی در حال پیگیری است؛ توسعه کمی با احداث ۲۵ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر با کمک مالی شرکت عمران پرند بصورت قرض برای جبران کمبود آورده‌های متقاضیان در حال انجام است. درباره توسعه کمی پرند نیز می‌توان به برنامه ریزی برای احداث ۱۵ مرکز محله برای افزایش سرانه های رفاهی و خدماتی اشاره کرد که ۳ مرکز محله شاخص شامل شاخص شامل مساجد، مدارس، مراکز تفریحی و تجاری در دست احداث است. در مجموع می‌توان گفت شهر جدید پرند، پتانسیل خوبی برای اقامت و سرمایه گذاری دارد و افق توسعه ای  پیش روی این شهر از نظر کمی و کیفی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند