ارزش و اصولی که در «دنیای‌اقتصاد» مطرح شده و در بیانیه این موسسه آمده، از اعتبار و انسجام عملی خوبی برخوردار است. یعنی هم اعتبار علمی دارد و هم دارای انسجام کارکردی است. در راس این ارزش‌ها، اصول و ماموریت‌های دنیای‌اقتصاد دفاع و ترویج از اقتصاد رقابتی است. به‌عنوان نیروی محرکه توسعه اقتصادی کشور، ایجاد رفاه برای مردم و تامین نیازمندی‌های کشور و ابزار موثر برای فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی از اصول اقتصاد رقابتی است. برخی فکر می‌کنند اقتصاد رقابتی یعنی رها کردن، در صورتی که اقتصاد رقابتی منجر به رشد اقتصاد کشور می‌شود و حتی منتج به فقرزدایی و کاهش فاصله درآمدی می‌شود. نکته بعدی این است که یکی از مواردی که در اقتصاد رقابتی مطرح است، دفاع از حقوق مالکیت است، آزادی مبادله ناشی از این حقوق حائز اهمیت است. لازمه این کار این است که اقتصاد غیرمتمرکز و غیردولتی باشد،‌ چراکه اقتصاد متمرکز و دولتی ناکارآمد و فسادزا است. یعنی در جهت مخالف اقتصاد رقابتی است و منجر به توسعه نمی‌شود. در این حوزه «دنیای‌اقتصاد» از جنبه دفاع از حقوق مالکیت فردی خوب عمل کرده است و در این حوزه به جد وارد شده است. اما از نظر من در دفاع از حقوق مالکیت‌های عمومی و مشاع مثل ثروت‌های ملی و منابع طبیعی و به‌خصوص معادن که دارای مالکیت عمومی هستند، دنیای‌اقتصاد باید قوی‌تر وارد شود و روشن‌تر نظر بدهد. به همان روشنی که در دفاع از مالکیت خصوصی حرف می‌زند و دفاع می‌کند، در میدان ترویج و حمایت از ثروت‌های ملی و منابع طبیعی، به‌خصوص معادن که در کشور دارای ضعف است، دنیای‌اقتصاد باید بیشتر وارد شود و دفاع از این بخش را سرلوحه کار خود قرار دهد و مصمم‌تر و پیگیرانه‌تر عمل کند و روشن‌گری کند که منابع معدنی کشور هم ارزان نشود و با قیمت نازل و غیررقابتی به گروه‌هایی که رانت جو هستند به ارزانی داده نشود. همان‌طور که نباید ارز کشور به گروه‌های خاص به ارزانی داده شود، این منابع طبیعی هم نباید به ارزانی داده شود. البته خوشبختانه در سرمقاله ۳۱ شهریور دنیای‌اقتصاد این موضوع آمده است که جای تشکر دارد. ولی پیگیری این قضیه شدیدا لازم است. همچنین در این جنبه که اقتصاد نباید دولتی و متمرکز باشد، «دنیای‌اقتصاد» به خوبی عمل کرده است، اما از جنبه اثباتی که نقش دولت چه باید باشد، لازم است که بیشتر وارد شود. کسی نمی‌گوید دولت نباید کاری کند، بلکه گفته می‌شود در اقتصاد دخالت اجرایی نکند ولی باید روشن شود که اگر اقتصاد دولتی و متمرکز بد است که هست، بی‌دولتی و بد دولتی هم به همان میزان اشکال دارد. بنابراین دولت نباید سرکوب اقتصاد انجام دهد ولی داوری مناسب را باید انجام دهد. این مهم است که دولت نقش مهم خود را در امور اقتصادی که بحث اتحاد سیاست‌های سازگار با توسعه است، یعنی نقش اثباتی دولت که سیاست‌های سازگار با توسعه کشور مثل ایجاد رفاه و رفع فاصله طبقاتی را طراحی و اجرا و بر آن نظارت کند. این جنبه‌ای است که «دنیای‌اقتصاد» باید آن را پیگیری کند. در واقع منظور از اقتصاد رقابتی این نیست که دولت به کلی کنار برود، بلکه مقصود این است که در زمین به جای بازیکن بازی نکند ولی به‌عنوان داور باید نقش خودش را صحیح اجرا کند. «دنیای‌اقتصاد» باید این بخش را به شکل پررنگ‌تری مورد پیگیری قرار دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند