اهمیت این اهداف زمانی مشخص‌تر و ملموس‌تر می‌شود که وضعیت مطبوعات و بحران‌های متداول آن را مورد توجه قرار دهیم و آن‌گاه بر انتشار منظم، تداوم کمیت و کیفیت، ثبات خبرنگاران و پرداخت منظم حقوق و مزایا صحه گذاریم. این متغیرهای بسیار مهم بخشی از همان استراتژی تعریف‌شده است که سرلوحه کار در این مجموعه قرار دارد. برای من به‌عنوان خبرنگار این مجموعه در طول این سال‌ها دو عامل مدیریت باثبات و حرفه‌ای بیش از هر عامل دیگری مهم و قابل توجه بوده که کمتر در میان مطبوعات و سازمان‌های بخش خصوصی قابل مشاهده است. معمولا عرف رایج در میان مجموعه‌های رایج در کشور این است که پس از کسب اعتبار و ثروت، این ارزش افزوده را در بخش‌هایی غیر از توسعه سازمان و بالا بردن کیفیت نیروها مصرف می‌کنند؛ اما «دنیای‌اقتصاد» از یک دهه اخیر خود را محدود به انتشار صرف روزنامه نکرده و بر به‌روز شدن و توسعه کمی و کیفی خود همت گماشته است؛ تا جایی که امروز مجموعه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برازنده نام این برند است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند