براساس آمار اعلام شده مجموع صادرات نفتی کشور سال گذشته حدود ۵/  ۸ میلیارد دلار بوده، در حالی که معدنی‌ها با عبور از نفتی‌ها توانسته‌اند، صادرات ۹ میلیارد دلاری را ثبت کنند و این گونه از نفتی‌ها سبقت بگیرند.

براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت «میزان استخراج اسمی ‌و اشتغال پروانه‌های بهره برداری بخش معدن به تفکیک استان» در سال گذشته ۲۳ میلیون و ۵۷۰هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۱۴ درصدی داشته است. مجموع گواهی کشف صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی ۵۰۶ مورد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۵/ ۹ درصدی داشته است، سال گذشته در مجموع ۵۵۹ فقره گواهی کشف برای این بخش صادر شده بود. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که تناژ ذخیره قطعی بیش از ۵۸۳ میلیون تن ثبت شده و هزینه عملیات اکتشاف نیز بیش از هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی حدود ۵۸ درصدی داشته و این امر بیانگر آن است که هزینه‌های عملیات اکتشافی در کشور دو برابر شده است و این امر بر روند عملیات اکتشاف اثرگذار بوده است. در بخش پروانه‌های اکتشاف به تفکیک استان نیز داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که سال گذشته در مجموع ۹۵۹ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افتی ۸/ ۶ درصدی داشته است.

کارنامه گواهی کشف

براساس داده‌های اعلام شده در سال گذشته بیشترین گواهی کشف صادره به لحاظ تعداد برای استان‌های «خراسان رضوی»، «یزد»، «فارس»، «خراسان جنوبی»، «سمنان» و «آذربایجان غربی» صادر شده است. با توجه به داده‌های اعلام شده مجموع گواهی کشف صادره برای استان خراسان رضوی در سال ۹۸ برابر با ۵۰ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ قبل افتی ۷/ ۵ درصدی داشته است، مجموع گواهی‌های صادره برای این استان در سال گذشته برابر با ۵۳ فقره بوده است. برای استان یزد نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۴۵ فقره گواهی کشف صادر شده است که با توجه به گواهی کشف صادره در سال ۹۷ این استان در این بخش توانسته رشد ۵/ ۱۲ درصدی را تجربه کند، سال ۹۷ برای این استان در مجموع ۴۰ فقره گواهی کشف صادر شده است. داده‌های اعلام شده همچنین حکایت از آن دارد که مجموع گواهی کشف صادره برای استان فارس نیز برابر با ۳۸ فقره بوده که با توجه به گواهی کشف صادره برای این استان در سال ۹۷ افتی بیش از ۲۲ درصدی  داشته است، سال ۹۷ برای این استان ۴۹ فقره گواهی کشف صادر شده بود.

با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع گواهی کشف صادره برای استان خراسان جنوبی نیز در سال گذشته برابر با ۳۵ فقره بوده که نسبت به سال ۹۷ به لحاظ تعدد افتی ۲.۸ درصدی داشته است، سال ۹۷ برای این استان در مجموع ۳۶ فقره گواهی کشف صادر شده بود. برای دو استان سمنان و آذربایجان غربی نیز در سال گذشته در مجموع ۳۱ پروانه اکتشاف صادر شده که این استان سمنان با توجه به پروانه‌های صادره در سال ۹۷ توانسته رشد بیش از ۶۳ درصدی را تجربه کند و این روند برای آذربایجان غربی ۲۴ درصد بوده است.

کارنامه پروانه اکتشاف

از سوی دیگر داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که در سال ۹۸ در مجموع پروانه اکتشاف صادره به تفکیک استان برابر با ۹۵۹ فقره بوده که با توجه به پروانه‌های اکتشاف صادره در سال ۹۷ افتی ۶.۸ درصدی داشته است، مجموع پروانه‌های اکتشاف صادره در سال ۹۷ برابر با هزار و ۲۹ فقره بوده است. داده‌های اعلام شده حکایت از آن دارند که استان‌های «کرمان»، «خراسان جنوبی»، «فارس»، «همدان»، «آذربایجان غربی» و «هرمزگان» بیشترین سهم را از پروانه‌های اکتشاف صادره به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع پروانه اکتشاف صادره برای استان کرمان در مدت زمان مورد بررسی برابر با ۱۱۸ فقره بوده که نسبت به سال ۹۷ رشدی بیش از ۳۷ درصد داشته است. سال ۹۷ در مجموع ۸۶ فقره پروانه اکتشاف در کشور صادر شده بود. سهم استان خراسان جنوبی نیز از پروانه‌های اکتشاف در سال ۹۸ بیش از ۷۸ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۳۹ درصدی داشته است، سال ۹۷ در مجموع ۵۶ فقره پروانه اکتشاف برای این استان صادر شده بود. پروانه‌های اکتشاف صادره برای استان‌های فارس و یزد نیز ۶۵ فقره بوده که با توجه به پروانه‌های صادره برای استان فارس در سال ۹۷ این استان افتی ۸/ ۱۹ درصدی را صدور پروانه اکتشاف ثبت کرده و استان یزد نیز با ۶۵ فقره پروانه اکتشاف نسبت به ۸۲ فقره پروانه اکتشاف صادره در سال ۹۷ افتی ۷/ ۲۰ درصدی را تجربه کرده است، اما برای آذربایجان غربی نیز در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۶۴ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که نسبت به سال ۹۷ رشدی ۵/ ۸ درصدی داشته است، مجموع پروانه اکتشاف صادره برای این استان در سال ۹۷ برابر با ۵۹ فقره بوده است. سهم استان هرمزگان نیز از پروانه‌های اکتشاف صادره برابر با ۵۹ فقره بوده که نسبت به سال ۹۷ رشدی ۵/ ۳ درصدی داشته است.

استخراج اسمی ‌۹۸

داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که در سال ۹۸  مجموع استخراج اسمی‌و اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری معدن به تفکیک استان برابر با ۵۷۵ فقره بوده که با توجه به پروانه‌های اکتشاف صادره در سال ۹۷ افتی ۳/ ۱۱ درصدی داشته است. داده‌های اعلام شده حکایت از آن دارند که استان‌های «خراسان رضوی»، «فارس»، «خراسان جنوبی»، «مرکزی» و «خوزستان» بیشترین سهم را از پروانه‌های اکتشاف صادره به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین استخراج اسمی‌ و اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری معدن به استان خراسان رضوی اختصاص داشته و این استان توانسته میزان استخراج اسمی‌خود را به   بیش از دو میلیون تن برساند. سهم استان فارس نیز از استخراج اسمی‌ بیش از ۵/ ۲ میلیون تن بوده است. با توجه به داده‌های اعلام شده استان. خراسان جنوبی نیز ۵۶۶ هزار تن استخراج اسمی‌در سال ۹۸ داشته و این رقم برای استان مرکزی نیز بیش از یک میلیون تن ثبت شده است، اما سهم استان خوزستان از استخراج اسمی‌سال گذشته برابر با دو میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند