- ارزیابی قیمت کارشناسی اراضی و مستحدثات قابل فروش جهت واگذاری به روش های مختلف فراخوان عمومی، ترک تشریفات، تهاتر و ...

- برگزاری جلسات کمیته ارزیابی قیمت کارشناسی،

- تهاتر مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد شرکت عمران با اراضی و مستحدثات قابل فروش به منظور پیشبرد پروژه های عمرانی،

- انجام فراخوان عمومی برای اراضی و مستحدثات قابل فروش،

- ترک تشریفات فرخوان عمومی،

- تعیین قدرالسهم پروژه های مشارکتی (تجاری، خدماتی، مسکونی و ...) و نظارت بر قرادادهای منعقد شده،

- انجام نقل و انتقال قراردادهای واگذاری املاک به جز مسکن مهر،

- فروش عرصه مسکن مهر مشتمل بر کارشناسی عرصه واحدهای مسکن مهر و تعیین و ابلاغ مبلغ قدرالسهم هر واحد مسکن مهر،

- انجام فرایند صورتمجلس تفکیکی قطعات مسکونی، تجاری، خدماتی و ... که منجر به اخذ و صدور سند مالکیت اراضی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی می گردد.

- انعقاد و نظارت بر قرادادهای اجاره زمین (بازارچه ها و کانکس موقت)،

- تشکیل کارگروه نظارت بر اجرای قرارداد واگذاری،

- طرح دعاوی حقوقی و یا کیفری و دفاع از دعاوی مطروحه علیه شرکت به منظور احقاق حقوق شرکت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال، صدور آرای داوری در قراردادهای پیش فروش مسکن مهر که این شرکت به موجب مفاد قرارداد به عنوان داور مرضی الطرفین فی مابین پیش فروشنده (سازندگان مسکن مهر) و پیش خریدار (متقاضیان مسکن مهر) حل اختلاف می نماید و اظهار نظر حقوقی در خصوص مفاد قراردادهای تنظیمی فی مابین شرکت و طرف قرارداد در امور مختلف...

- حال با عنایت به بخش های اشاره شده طی سال ۱۳۹۸ تاکنون اقدامات به شرح ذیل جهت اطلاع مخاطبان ارائه می‌شود.

Untitled-4

Untitled-3

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند