مطالبات بیمه گری

گروهی از کارشناسان صنعت بیمه برای رشد ضریب نفوذ بیمه و توسعه بیمه‌های زندگی مطالبات خود از بیمه مرکزی به عنوان متولی بازار اعلام کردند.

کارگروه ویژه

دراین بیانیه‌ای که این کارشناسان منتشر کرده‌اند، آمده است: رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی با همت جمعی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسـر و ممکن است. با توجـه به مدت محـدود باقی مانده تا پایان برنامه شـشم توسعه، پیشنهاد می‌نمـاید کارگروه ویـژه برای توسعه بیمه‌های زندگی توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت سندیکای بیمه گران و شرکت‌های بیمه تشکیل شود تا برنامه اجرایی لازم در این مورد را تهیه و جهت اجرا ابلاغ نماید.

ارتقای سطح اعتماد عمومی

رشد و توسعه بیمه‌های زندگی در گرو ارتقای سطح اعتماد عمومی به کل صنعت بیمه است و ضرورت دارد در کنار نظارت کامل و دقیق بیمه مرکزی بر عملیات بیمه‌ای و  سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، ساز و کارهایی تدوین و اجرا شود که در عمل برای آحاد جامعه، بیمه گذاران و بیمه شدگان این رشته اطمینان بخش باشد.

آیین نامه جدید  سرمایه‌گذاری

به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران بیمه‌های زندگی ضروری است بیمه مرکزی برای  سرمایه‌گذاری بلند مدت ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی به لحاظ اصول احتیاطی به ویـژه با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه تخصصی، آیین ­نامه  سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای تدوین و تصویب نماید.

دستورالعمل‌های اجرایی

آیین نامه بیمه‌های زندگی و مستمری (شماره ۶۸) مصوب شورای عالی بیمه بررسی و دستورالعمل‌های اجرایی لازم برای آن تدوین و برای اجرای هماهنگ به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود. به عنوان مثال می‌توان از نحوه محاسبه و اعمال مشارکت در منافع، افزایش کارمزد وصول حق بیمه، نحوه تأمین حق بیمه‌های معوق از محل ذخایر ریاضی نام برد که ساز و کار اجرای آن مبهم و نیازمند یک دستورالعمل کاربردی است.

IFRS در صنعت بیمه

ویژگی‌های متفاوت بیمه‌های زندگی ضرورت تدوین و تصویب استاندارد حسابداری خاص برای این رشته از بیمه را ایـجاب می‌نماید. بنـابراین پیشنهاد می‌شود در جهت آمـاده‌سازی برای اجـرای IFRS که از سـال‌های آتـی شرکت‌های بیمه موظف به رعایت آن می‌باشند، تهیه و تصویب استاندارد حسابداری بیمه‌های زندگی در دستور کار بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی قرار گیرد.

ضوابط ترجیحی و تشویقی

پیش‌بینی ضوابط ترجیحی و تشویقی لازم برای تأسیس شرکت‌های بیمه مستقیم تخصصی و اتکایی تخصصی در بخش بیمه‌های زندگی می‌تواند به رشد و توسعه بیمه‌های زندگی کمک مؤثری نماید.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند