بی تردید صنعت بیمه طی سالهای متمادی با پوشش ریسک‌های مختلف، به اقتصاد کشور کمک شایان توجهی داشته و با وجود پرداخت عوارض گوناگون به سازمانهای ذیربط، رفاه عمومی و امنیت خاطر را افزایش داده است.

پرداخت خسارت پتروشیمی بوعلی/  زلزله کرمانشاه و خسارات مربوط به کشتیرانی تنها نمونه کوچکی از سهم بسزای صنعت بیمه در اقتصاد کشور طی سالهای اخیر می‌باشد.

این صنعت توانسته با عمل به مفاد سند چشم انداز و قانون برنامه ششم توسعه، سهم خود را از اقتصاد افزایش دهد،،، که افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های عمر بدون شک در تحقق کامل اهداف برنامه ششم، سهم بسزائی خواهد داشت.

اما بر کسی پوشیده نیست که صنعت بیمه برای اینکه بتواند در اقتصاد نقش واقعی خود را ایفا کند نیازمند تحولی ساختاری در خدمت رسانی است و این مهم در گرو گذار از بیمه گری سنتی به مدرن محقق می شود. تمرکز شرکتهای بیمه بر ارایه طرح های نواورانه، بازار سنجی و ارایه محصولات جدید، توسعه زیر ساختهای فناوری اطلاعات و تقویت استارت آپ‌ها (STARTUP) به عنوان سرویس های تحول گرا از جمله اهدافی است که باید صنعت بیمه در راستای تحقق آن گام بردارد.

انتخاب هوشمندانه محورهای همایش امسال بیمه و توسعه "خود گواهی است بر ضرورت تمرکز بر تحول گرایی و اهمیت توسعه فین تک‌ها که مورد توجه نهاد ناظر نیز قرار گرفته است".

اما آنچه که روز بیمه را در سال ۹۷ نسبت به سالهای قبل با اهمیت‌تر می‌کند، نقشی است که این بازار مالی می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد ایران و با اعمال تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده ایفا کند. در این راستا تدوین بسته‌های مقابله با تحریم توسط بیمه گران ضروری به نظر می‌رسد تا در صورت وقوع ریسک‌های غیر منتظره، ظرفیت‌های صنعت بیمه را در شرایط بحرانی به نمایش گذارد. امید که صنعت بیمه در سایه عمل به قوانین بتواند بیش از پیش ظرفیت های خود را در اقتصاد کشور به ظهور برساند.