در عین پذیرش تغییرات عمده و لحظه‌ای در محیط پیرامون و دنیای رقابتی امروز، برای بررسی هر موضوعی لازم است برخی از پارامترها، متغیرها و مؤلفه‌های پیرامون به صورت ثابت (در شرایط آزمایشگاهی) در نظر گرفته شود. از این فرضیه می‌توان نتیجه گرفت در زندگی فردی و اجتماعی نیز، برای تمرکز بر برخی از حوزه‌هایی که فرد تمایل به برنامه ریزی و توجه ویژه به آن‌ها دارد، ضروری است شرایط برخی از جنبه‌های دیگر را ثابت در نظر بگیرد. اگر فردی تمرکز خود را بر کار خود قرار داده باشد، طبعاً نیازمند آن است که از ثبات زندگی شخصی خود، حداقل اطمینان قابل قبولی داشته باشد. با پذیرفتن این فرضیه ثبات، می‌توان ابزارهای فراهم کننده ثبات را در محیط اجتماعی شناسایی نمود.

همانگونه که کارکرد اصلی بیمه، بازگرداندن زیان دیده به شرایطی مشابه شرایط پیش از وقوع حادثه است، قطعاً یکی از رایج ترین، مرسوم‌ترین و کم هزینه‌ترین ابزارهایی که ثبات را در زندگی انسان‌ها از دیرباز تا کنون فراهم نموده است، مفهوم بیمه است. مهمترین پیامد بیمه ایجاد آرامش در جامعه است. در پاسخ به بخش دوم پرسش فوق، توجه به این نکته ضروری است که سطح نیاز فرد به ثبات و اطمینان، تعیین کننده سطح نیاز وی به محصولات و خدمات متنوع بیمه است. در صورتی که فرد، با کسب اطمینان از حفظ ثبات دارایی‌های خود به راحتی در حوزه‌های دیگر تمرکز می‌نماید، تنها بیمه‌های اموال و مسئولیت تأمین کننده نیاز وی می‌باشد.

در صورتی که تمرکز فرد با اطمینان از تأمین هزینه‌های سلامتی و یا وضعیت آتی خانواده تأمین می‌شود، بیمه‌های اشخاص پوشش‌های حمایتی لازم را برای وی فراهم می‌کند.  کارکرد و وظیفه اصلی شبکه محترم فروش و مشاوران بیمه ای، شناسایی سطوح مختلف نیاز مشتریان به ثبات و ارائه محصولات متناسب با نیاز مشتریان است. هر چند توجه ویژه شرکت‌های بیمه به طراحی بسته‌های مرکب از چند محصول برای پوشش سطوح مختلف نیاز مشتریان نیز از مواردی است که تا حد قابل توجهی مغفول مانده است.