باید پذیرفت که کارگزاران و نمایندگان، مشتریان درون سازمانی شرکت‌های بیمه هستند و طراحی‌های مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات، باید قبل از هر چیز پاسخگوی نیاز این بخش از بازار بیمه بوده باشد و این شبکه بایستی با رویکرد حرفه‌ای و مشتری‌مدار، نیاز بیمه‌گذاران را به‌طور مستمر مورد توجه قرار داده و با اولویت‌بندی، به شرکت بیمه انتقال دهند. به عبارت دیگر، امروز نمی‌توان با روش‌های گذشته برای مشتریان برنامه‌ریزی کرده و محصولات را صرفاً بر اساس توانمندی‌ها و قابلیت‌های موجود به بازار معرفی کرد. فن‌آوری اطلاعات در فرهنگ‌سازی و تغییر سلایق و انتظارات مشتریان نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارد که صنعت بیمه به‌واسطه ده‌ها هزار فعال در سطح کشور، می‌تواند از این پتانسیل به خوبی بهره بگیرد. این صنعت به‌واسطه بهره‌مندی از سامانه سنهاب و سامانه‌های متنوع یکپارچه بیمه‌گری، کارشناسان فناوری‌اطلاعات و آشنا به بیمه خیلی خوبی در اختیار دارد که می‌توانند نوآوری‌های مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات را رقم بزنند.