حتماً در این راستا نقش تولیدکننده‌های فولاد حیاتی است. در ایران شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای رسیدن به این مهم اقداماتی داشته است. شرکت فولاد مبارکه با رویکرد اجرای طرح‌های توسعه‌ای منطبق با هدف همگرایی صنعت و جامعه و با تولید ۵۰ درصد از کل تولید فولاد کشور نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور داراست. این حجم بالای تولید عاملی برای ایجاد اشتغال است، به ویژه در صنعت فولاد که نه‌تنها توسعه آن موجب تحریک بخش‌های معدنی برای تامین شرکت می‌شود بلکه خود ماده اولیه‌ای برای بسیاری از صنایع محسوب می‌شود. شرکت فولاد مبارکه اصفهان به تنهایی نیمی از فولاد کشور را تولید می‌کند و با عملکرد خود توانسته حاشیه سود مناسبی ایجاد کند. حجم فعالیت‌های فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر صنعت فولاد ایران تاثیر بسزایی بر توسعه کشور به اشکال مختلف داشته و دارد. مجتمع عظیم فولاد مبارکه اصفهان با توجه به تعداد قابل توجه واحدهای صنعتی پسین و پیشین که صنایع تامین‌کننده و صنایع استفاده‌کننده از محصولات تولیدی آن را تشکیل می‌دهند، نقش مهم و محوری در اقتصاد ملی و به ویژه در بخش صنعت کشور به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران ایفا می‌کند. محقق شدن تمام اهداف شرکتی همچون فولاد مبارکه با تاثیرگذاری بالایی که در اقتصاد خرد و کلان دارد، منوط به همکاری دولت است. همچنان که در دیگر کشورها صنعت فولاد با حمایت‌های قانونی و تعرفه‌ای دولت‌ها توانست به توسعه اقتصادی و صنعتی کمک کند، در ایران نیز باید از این دست تجربیات موفق بهره برد. ارتقای سطح عملکردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با توجه ویژه به بومی‌سازی و استفاده از توانمندی سازندگان داخلی به ویژه سازندگان استانی، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد ملی با افزایش مداوم تولید و سهم قابل توجه در تولید فولاد کشور داشته است. در این مسیر اما نمی‌توان مشکلات موجود را نادیده گرفت. تامین حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز) یکی از چالش‌های مهم فرآوری شرکت‌های فولادی از جمله فولاد مبارکه است. برای نمونه در مواقعی که کشور دچار کمبود برق یا گاز و... می‌شود بلافاصله اولین کاری که انجام می‌شود قطع برق و گاز و آب فولاد مبارکه است که این موضوع باعث خسارت فراوانی به شرکت فولاد مبارکه می‌شود چراکه فقط فولاد مبارکه برای در مدار تولید قرار دادن تجهیزات خود از قبیل کوره‌های فولادسازی با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد بود به طوری که اگر دو روز برق یا گاز این شرکت قطع شود عملاً بیش از ۱۰ روز تولید را از دست خواهد داد و این موضوع تاثیر منفی در سایر صنایع استفاده‌کننده از محصولات فولاد مبارکه خواهد داشت. در صورتی که خواهان اقدامات توسعه‌ای فولاد مبارکه و کمک به صنعت و اقتصاد کشور هستیم، باید مسیر را هموار کرد. 

54