با توجه به این موضوع، صنعت فولاد در آینده چه تغییراتی را پشت سر می‌گذارد؟ آیا اصلاً امکان بازارگشایی برای صنعت فولاد وجود دارد؟ مسائلی مانند قیمت‌گذاری در آینده فولاد چقدر نقش دارند و صنعت فولاد چطور می‌تواند با چنین مسائلی مواجه شود؟ علاوه بر این، تکنولوژی باعث چه تغییراتی در صنعت فولاد خواهد شد؟ همه این موارد سوالاتی هستند که برای ترسیم نقشه پیش‌روی فولاد سیاستگذاران این حوزه باید پاسخ‌هایی را برای آن در نظر بگیرند.

85-01