طلیعه شکست انحصارطلبی در اتاق بازرگانی فارس

اتاق بازرگانی متشکل از بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع است و برخلاف تصور عموم، بسیاری از بازیگران اقتصادی کشور حضور فعالی در این نهاد ندارند. اما اتاق بازرگانی در مقایسه با اتاق اصناف و اتاق تعاون از قدرت نفوذ بیشتری برخوردار است و در بسیاری از شوراها و مجالس تصمیم‌گیر اقتصادی، کرسی مشورتی داشته و می‌تواند صدای بخش خصوصی در نهادهای تصمیم‌گیر باشد. به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی فارس، بزرگترین مشکلی که این تشکل ارزشمند را تهدید می‌کند، انحصارطلبی، عدم شفافیت عملکردی و‌ مالی و پاسخگو نبودن مجموعه مدیریتی اتاق بازرگانی است. ائتلاف «اتاقی شفاف و پاسخگو» با هدف رفع این تهدید از پارلمان بخش خصوصی استان فارس پا به عرصه نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و‌کشاورزی نهاده است.