سیاست‌های کلیشه‌ای کنونی راهگشا نیست

وظیفه اتاق بازرگانی برپایی همایش‌های متفاوت با عناوین مختلف نیست

عضو اتاق بازرگانی ‌فارس با اشاره به ظرفیت‌های فارس در حوزه کشاورزی، بیان کرد: بخش عمده صادرات غیر نفتی کشور در بخش کشاورزی از استان فارس صورت می‌گیرد، اما با وجود حجم زیاد صادرات در این حوزه تاکنون نظم و انضباطی در این بخش توسط اتاق بازرگانی ایجاد نشده و اتاق بازرگانی ‌فارس به‌روز نیست و اطلاعات لازم را ندارد اگرچه به صورت سنتی طی چند دهه مبادرت به صادرات کرده است.اسدسنگابی با بیان اینکه همانطور که دنیا در حال تغییر است سیستم مدیریتی ما نیز به تغییر نیاز دارد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلیشه‌ای کنونی راهگشا نیست و اگر هیات رییسه‌ای با تفکرات جدید و با خلاقیت و کار مبتکرانه وارد عرصه شود می‌تواند تغییرات بزرگی را در سطح استان ایجاد کند و امیدواریم این اتفاق بیفتد و در رقابتی سالم و به دور از رانت‌های بخصوص، افراد اصلح و صالح که می‌توانند تغییراتی در انتخابات هیات رییسه ایجاد کنند انتخاب شوند.وی بر لزوم استفاده از ظرفیت ان‌جی‌اوهای فعال در بخش اقتصاد و شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت  از استارت‌آپ‌ها، ارزیابی بازارهای هدف و شناسایی نیازهای آنها تاکید کرد و افزود: وظیفه اتاق بازرگانی برپایی همایش‌های متفاوت با عناوین مختلف نیست.عضو اتاق بازرگانی ‌فارس با اشاره به اینکه تحریم‌های اعمال شده بر اقتصاد کشور سبب غربال افراد توانمند از افراد معمولی می‌شود، بیان کرد: امیدوارم رقابت در انتخابات اتاق بازرگانی ‌فارس سازنده و در جهت رشد و شکوفایی استان باشد وگرنه تمام تجار، بازرگانان و صنعتگران هدفشان این است که افرادی را که تحت پوشش دارند در این فضای اقتصادی کشور همانند گذشته مورد حمایت قرار دهند.