کمک به توسعه فرایندهای نوآوری از اهداف اصلی جشنواره است

جعفر اسدی/ دبیر شورای سیاست‌گذاری و عضو کمیته علمی ‌جشنواره

اولین سخنران مراسم،  گزارشی از عملکرد اجرایی جشنواره ارائه کرد و افزود: هدف از برگزاری جشنواره نوآوری محصول، شناسایی محصول برتر ایرانی، ارزیابی و تعیین برترین نوآوری‌های شرکت‌های ایران و ایجاد جایگاه ویژه برای محصولات منتخب است. اسدی در ادامه گفت: یکی دیگر از اهداف اصلی این جشنواره کمک به توسعه فرایند‌های نوآوری است. با توجه به دانش وتخصصی که طی این سه سال در جشنواره ایجاد شده و حضور اساتیدی که در این حوزه صاحب نظر هستند، سعی در کمک به فرایند‌های نوآوری در سازمان‌ها بر اساس ممیزی، ارائه گزارشات از فرایند ارزیابی و باز خورد‌هایی که بعد از برگزاری جشنواره به سازمان‌ها داده می‌شود، داریم.

براساس همین رویکرد، تلاش کرده ایم با استقرار مرکز نوآوری و توسعه محصول بستر ایجاد ارتباط دائمی‌‌و مستمر با کسب وکارهایی که علاقمند به استمرار ارتباط با دبیرخانه جشنواره هستند را نیز فراهم کنیم. برای ارزیابی محصولات و خدمات نوآور کسب و کارها از مدل STAGE-GATE که یکی از برجسته‌ترین مدل‌های توسعه محصولات جدید است، استفاده شده که این مدل بر اساس عوامل موفقیت شرکت‌های معتبر در حوزه نوآوری توسعه پیدا کرده و توسط موسسات معتبر بین‌المللی همچون مرکز  بهره‌وری و کیفیت آمریکا (APQC)  و انجمن مدیریت و توسعه محصول  (PDMA)  مورد تایید قرار گرفته است.

ضرورت توسعه اکوسیستم نوآوری در شرکت‌های بزرگ

دکتر محمد ناطق/ رییس شورای سیاست‌گذاری جشنواره

در ابتدا سخنرانی خود را با تشریح نحوه شکل‌گیری ایده‌ها آغاز کرد و گفت: ایده‌های درخشان از بین ایده‌هایی که به نظر غیر عملی هستند به وجود می‌آیند، گاهی ایده‌ها در کاغذهای مچاله شده و کاغذهای خط خطی شده می‌تواند در نهایت تبدیل به یک محصول درخشنده شوند. در سازمان‌ها باید  فضای نوآوری،  باز گذاشته شود که هر شخصی بتواند به راحتی ایده ای را مطرح و از آن دفاع کند. دکتر محمد ناطق افزود: در مرکز نوآوری محصول دانشگاه شریف به دنبال آن هستیم که سازمان‌های بزرگ لوکوموتیو نوآوری خود را راه بیاندازند و به سمتی بروند که یک اکوسیستم نوآوری را ایجاد کنند وآن را توسعه دهند.

ناطق با تاکید بر اینکه موضوع نوآوری در شرایط فعلی جامعه اهمیت زیادی دارد، گفت: از آنجاکه بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی فعالیت خود را در بازار ایران کم کرده‌اند، این موضوع برای شرکت‌های بزرگ داخلی بزرگترین فرصت تجاری است. او همچنین ادامه داد: کلید به دست آوردن این فرصت‌ها برای هر شرکت در رقابت با دیگر شرکت‌ها، در تمایز و نوآوری محصول است، زیرا خروج شرکت‌های مطرح بین‌المللی از بازار ایران و نیز دارا بودن دیدگاه‌های نوآوری برای شرکت‌های ایرانی می‌تواند این موقعیت را برای شرکت‌های داخلی ایجاد کند. وی در پایان سخنان خود گفت: راهکار این چالش این است که برای اکوسیستم نوآوری یک مدل کسب وکار داشته باشیم و بخش نوآوری  را یک مدل کسب وکار ببینیم.

نوآوری پس از شکست‌های بسیار شکل می‌گیرد

دکتر ناظمی/ معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور

در ادامه مراسم، سخنرانی خود را با اشاره به اینکه رشد فرهنگی به واسطه خودآگاهی ایجاد می‌شود، افزود: نوآوری پس از شکست‌های بسیار شکل می‌گیرد و در یک سازمان از بین ده‌ها طرح نوآورانه در نهایت یک طرح پیروز می‌شود و جسارت گزارش شکست و موفقیت در طرح‌های نوآورانه بسیار با اهمیت است، اما کمتر پیش آمده که از شکست طرح‌ها گزارشی به میان آید و مستندی درباره شکست‌ها ارائه شود. در سازمان‌ها فقط گزارش از طرح‌های پیروز وجود دارد.

ناظمی ‌با اشاره به اینکه در فرهنگ ما گزارش شکست، ارائه نمی‌شود، افزود: طبق مطالعاتی که انجام شده فرهنگ ما فرهنگ تعصب است که در این فرهنگ، شکست با غرور وتعصب گره خورده است و وقتی که یک سازمانی گزارش شکست نمی‌دهد تحمل سازمانی خود را در مورد شکست، کاهش می‌دهد و با کاهش آن، تمایل به نوآوری در سازمان نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود : شرکت‌ها و استارتاپ‌ها همواره به افتخارات و دستاورد‌های خود توجه می‌کنند در حالی که سازمان‌ها با تمرکز بر شکست‌ها می‌توانند به موفقیت‌های بزرگی نایل شوند و با مستندسازی شکست‌ها و پذیرش آنها می‌توانند گام‌های مثبتی در جهت موفقیت بردارند. رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور در پایان گفت: فرهنگ سازمانی قبول شکست به عنوان یک لازمه در مدیریت شرکت‌ها و سازمان‌ها  است و برای اینکه نوآوری در سازمان‌ها داشته باشیم باید میزان تحمل شکست افزایش یابد تا در آینده با تجربه از مطالعات ، ریسک شکست را کاهش داد.

فرایند‌های نوآورانه و مزیت گرایی هوشمند

دکتر ملکی/ قائم مقام پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف و دبیر علمی‌جشنواره

در جمع مدیران نوآور کشور سخنان خود را با معرفی دانشگاه شروع کرد و گفت: دانشگاه صنعتی شریف بعد از ۵۵ سال خدمات آموزشی و پژوهشی به کشور از دانشگاه به ناحیه نوآوری شریف تبدیل شده است. ملکی افزود: این دانشگاه به خاطرانعکاس و سرریزفعالیت‌های نوآورانه و تکنولوژیکی در قالب شرکت‌ها وموسساتی که فعالیت نوآورانه انجام می‌دهند، حتی از نظر محل استقرار شرکت‌ها و موسسات که در تعامل با دانشگاه هستند وسیع‌تر از خود دانشگاه شده است. وی در ادامه به تشریح دیدگاه خود در حوزه نوآوری پرداخت و افزود: اگر بخواهیم نوآوری به شکل مستمر، هوشمند و پایدار، جاری و منجر به خلق ثروت و توسعه اقتصادی شود باید تعاملات موسسات متعددی که در اکوسیستم نوآوری در یک منطقه مستقرهستند و این تعاملات تبدیل به خلق و ظهور نوآوری می‌شوند را در نظر بگیریم.

وی با این پرسش که چرا تاکید بر این رویکرد داریم، ادامه داد: به دلیل اینکه به نظر در چند سال گذشته مسیر را درست طی نکرده‌ایم؛ در بخش نوآوری آنچه که کشور بر آن تمرکز دارد و که قوانین و مقرارت پشتیبانی می‌کند و نیز دولت هم بر آن صحه می‌گذارد، شکل‌گیری فضاهای اکوسیستمی ‌شرکت‌های نوپایی است که وجود آنها ضروری است. وی در ادامه افزود: چیزی که ما کمتر به آن توجه کرده‌ایم  شرکت‌های بزرگی است که زمینه‌ساز رهاسازی انرژی وپتانسیل شرکت‌های نو پا هستند.

وی با ابراز امیدواری به روندی که در جشنواره وجود دارد، افزود: باید بتوانیم با حمایت از شرکت‌های نوپا در کنار ورود شرکت‌های بزرگ به فرایند‌های نوآورانه و تمرکز تخصصی در مزیت‌های هر منطقه تاکید کنیم وحاصل این فرایند همکاری، منجر به یک مزیت‌گرایی هوشمند می‌شود و یک رشد نسبتا متوازن را در بخش‌های مختلف کشور داشته و تجربه کنیم.

مدل ارزیابی و انتخاب محصولات نوآور شرکت‌های کاندیدای جایزه نوآوری محصول برتر ایرانی

دکتر اختیارزاده/  رییس کمیته ارزیابی جشنواره

وی به بیان نحوه انتخاب و ارزیابی محصولات نوآور پرداخت و افزود؛ دبیرخانه اجرایی جشنواره جایزه نوآوری محصول بر اساس بررسی بازار؛ محصولات نوآورانه را شناسایی و سپس به کمیته ارزیابی ارسال می‌کند. در کمیته بر اساس معیارهای تعریف شده غربال‌های اولیه صورت می‌پذیرد. ما امسال در ۷ صنعت بیش از ۶۱۵ محصول را شناسایی کرده و پس‌از غربال‌ اولیه با ۴۱۷ شرکت مکاتبات داشتیم و پس از آن، کاربرگ‌های خود اظهاری تعیین شده به شرکت‌ها ارسال شد. از بین ۱۲۳ کاربرگ که به دبیرخانه ارسال شد تعداد ۳۲ محصول برای ارزیابی حضوری انتخاب شدند که با غربالگری‌های سخت گیرانه انجام شده ۵ شرکت نتوانستند حد نصاب لازم را برای جایزه کسب کنند و امسال ۲۷ شرکت مشتمل بر ۲۳ لوح و ۴ گواهی اهتمام حائز شرایط تقدیر شدند. وی در ادامه گفت: ارزیابی‌ها در ۷ مرحله انجام می‌شود و شرکت‌ها در هر مرحله باید معیارهایی را رعایت کنند. بر اساس این مدل هر چقدر اقداماتی که ما پیش‌بینی کردیم با جامعیت بیشتری اتفاق بیفتد و در همان حال تصمیمات به شکل شفاف گرفته شود، شرکت‌ها امتیاز بیشتری دریافت خواهند کرد.

نوآوری و یکپارچگی بین واحدهای تحقیق و توسعه و بازاریابی

دکتر کیامهر/  عضو کمیته علمی جشنواره

از تجربه شخصی اش در حوزه نوآوری و موضوع یکپارچگی بین واحد‌های فنی و بازار در حوزه‌های نیروگاهی، مالی وآی تی و مشکلات مشابهی که در این حوزه‌ها دیده می‌شود ارائه داد. کیامهر در این باره گفت: آمارهای موفقیت شرکت‌ها در حوزNPD  ۶۰ درصد بوده و ۴۰ درصد نرخ شکست را شاهد بودیم.

عضو کمیته علمی همایش نوآوری محصول ایرانی ادامه داد: اشتراک اطلاعات بهترین کار برای یکپارچگی است.

کیامهر در ادامه سخنانش به مفهومی ‌تحت عنوانagile  اشاره کرد که بیشتر در جنس عملیات به آن نگاه می‌شد و افزود: اما شرکت مکنزی معتقد است که می‌شود از آن در سازمان نیز استفاده کرد و این مفهوم یک استراتژی سازماندهی می‌تواند باشد . وی همچنین به تشریح دو ساختار در سازمان‌ها پرداخت و گفت: ساختار اول که ساختار معمولی است و تمرکز کاربرد محور دارد و ساختار دوم agile  که ترکیب سازمانی را به هم می‌ریزد و تمرکز محصول محور دارد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این موضوع در سازمان‌ها جدی گرفته شود، زیرا اگر این رویکرد در سازمان اجرایی شود باعث نزدیک شدن واحد‌های آن سازمان به همدیگر می‌شود.