این سند توسط بانک مسکن تدوین شده به این معنا که بانک مسکن برای اولین بار خود را مکلف می‌کند در سال‌های آینده، سطح کیفی و کمی محصولات بانکی قابل ارائه به طیف متنوعی از فعالان بخش مسکن و ساختمان را ارتقا دهد.

براساس این سند، بانک مسکن، بانک توسعه‌ای- تخصصی در حوزه مسکن و توسعه شهری است که با پشتیبانی از اجرای اهداف کلان دولت در توسعه کمی و کیفی بخش مسکن و رونق آن، نقش موثری در توانمندسازی مالی فاقدین مسکن، تأمین مالی، اجرای برنامه‌های مالی- بانکی طرح‌های توسعه‌ای دولت در حوزه مسکن و توسعه شهری و بازآفرینی شهری ایفا می‌کند.

تسهیل فرآیند تامین مالی حوزه مسکن و توسعه شهری و اعطای تسهیلات جهت تامین مسکن کلیه خانوارهای فاقد مسکن و ارائه خدمات مالی، بانکی و مشاوره‌ای به فعالان، توسعه گران و سازندگان واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف برای اقشار میان‌درآمد و کم‌درآمد با تاکید بر احیای بافت‌های فرسوده و شهرهای میان جمعیتی از جمله ماموریت بانک مسکن در نقشه راه منتهی به سال ۱۴۰۰ است.

در بیانیه این سند چشم‌انداز آمده است، بانک مسکن مسوولیت رهبری در ارائه اثربخش خدمات تامین مالی به فعالیت‌های مسکن و توسعه شهری و تبدیل شدن به یکی از توانمندترین بانک‌های توسعه‌ای- تخصصی منطقه غرب آسیا را برعهده دارد.

در این مسیر بانک مسکن ۷ استراتژی برای خود تدوین کرده است که به این شرح است:

۱-توسعه بانکداری عمومی مسکن به آحاد مردم

۲- ارائه خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری از طریق گروه مالی با سازوکار بازار سرمایه

۳- تقویت بانکداری رهنی

۴- پیاده‌سازی بانکداری توسعه‌ای

۵- تقویت بانکداری شرکتی تخصصی در ارائه خدمات تامین مالی به انبوه‌سازان و توسعه‌گران

۶- ارتقای عملکرد گروه مالی بانک و ظرفیت‌سازی نهادی بانک با حمایت از راه‌اندازی انواع موسسات مالی و اعتباری

۷- مشارکت موثر در سیاستگذاری بخش مسکن و توسعه شهری.

در سند راهبردی ۱۴۰۰ تدوین شده از سوی بانک مسکن، اهداف مشخصی نیز وجود دارد که به قرار زیر است:

۱- افزایش سهم از تامین مالی بخش مسکن و توسعه شهری

۲- تقویت ظرفیت تسهیلات‌دهی و توان مالی بانک

۳- ساماندهی انواع تقاضا در بخش مسکن و توانمندسازی مالی خانوارهای فاقد مسکن به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد (با هدف دستیابی آنان به خانه‌های متناسب با درآمد)

۴- مدیریت بهینه ریسک و اداره اقتصادی بانک

۵-تقویت سلامت، شفافیت و انضباط

۶-ایجاد سازمان یادگیرنده و توسعه سرمایه‌های انسانی، سازمانی و اطلاعاتی

۷- برتری در ارائه خدمات مالی، بانکی و مشاوره به فعالین بخش مسکن

۸- افزایش مستمر بهره‌وری و چابکی سازمانی و بهبود فرآیندهای کلیدی بانک با بهره‌گیری از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات

۹- بهبود نوآوری در محصولات، خدمات و ابزارهای مالی و بانکی

۱۰- ارزش آفرینی مستمر برای کلیه ذی‌نفعان به ویژه مشتریان بانکی.

 بانک مسکن در این سند خود را متعهد به رعایت اصول و اخلاق حرفه‌ای بانکی،‌ شفافیت و صداقت با تمام ذی‌نفعان، مسوولیت‌پذیری در ارائه خدمات کارآمد به مشتریان و همچنین پاسخگویی و پایبندی به مسوولیت‌های اجتماعی می‌داند.