آب پاکیزه برای تهران، تبریز، رشت، اصفهان، بندرعباس، شیراز و ...

در اثبات این موضوع می توان به اجرای چندین پروژه آب و فاضلاب در ایران به طور مداوم در ۲۵ سال گذشته (از سال ۱۹۹۰) اشاره داشت. هرچند تاریخ تاسیس اولیه شعبه این شرکت در ایران به سال ۱۹۵۹ میلادی باز می گردد. واباگ تا کنون به ساخت و طراحی بیش از ۲۰ تصفیه خانه آب و فاضلاب شهری و صنعتی از جمله تصفیه خانه جامع آب صنعتی مجتمع پتروشیمی فجر در بندر امام و همچنین تصفیه خانه های آب و فاضلاب با مقیاس بزرگ در تبریز، رشت، بندرعباس و اصفهان پرداخته است. تصفیه خانه فاضلاب شهر شیراز نیز با آخرین فناوری های روز در دست اجرا می باشد.

آخرین پروژه خاتمه یافته این شرکت، تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران با ظرفیت ۴۵۰۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. طراحی این تصفیه خانه از قابلیت حفظ منابع بهره مند می باشد که استفاده مجدد از آب جهت آبیاری کشاورزی و تقریبا یک عملیات انرژی خنثی، همراه با تصفیه پیشرفته لجن و بازیابی انرژی را ممکن می سازد.

پیشرو در فناوری

واباگ به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه فناوری با همکاری شرکت های تحقیقاتی کشور آلمان و وزارت متبوعه در ایران به تحقیق و توسعه پروژه جداسازی نیترات از آب های زمینی در مشهد پرداخته است. طی سه سال چندین فرآیند با عملکرد بالا از جمله دو راهکار ابتکاری از واباگ، با موفقیت آزمایش شده است.

در زمینه نمک زدایی (Desalination)، واباگ از معدود شرکت هایی است که در سراسر جهان قادر به ارائه فناوری های نمک زدایی حرارتی (MED, TVC, MVC, MSF) و همچنین اسمز معکوس  (RO)شامل کلیه فناوری های پیش و پس از تصفیه می باشد.

راهکارهای پایدار برای زندگی بهتر

تصفیه خانه جنوب تهران، ۲.۱ میلیون نفر جمعیت معادل، توسط شرکت وابگ اتریش طراحی، ساخته و بهره برداری شده است. فاضلاب تصفیه شده جهت آبیاری کشاورزی مورد استفاده مجدد قرار می گیرد.

تولید انرژی سبز: بوسیله هاضم های لجن بی هوازی در تصفیه خانه جنوب تهران، زیست گاز  (biogas) تولید شده در حین پایدار سازی لجن، جهت تولید برق و انرژی گرمایی مورد استفاده قرار می گیرد. بیش از ۸۰ درصد برق مورد نیاز این تصفیه خانه به صورت داخلی تامین می شود.

Tehran_Southrn_WWTP_Digester1

هاضم‌های لجن بی‌هوازی در تصفیه‌خانه جنوب تهران