۱- ایران موقعیت بسیار خوب صادرات سنگ به کشور هندوستان را از دست داده و ترکیه و ایتالیا هر کدام با صادرات بیش از ۴۲۰ هزار تن بیش از ۸۰ درصد داردات سنگ به هند را به خود تخصیص داده‌اند و ایران تنها ۲.۷درصد این بازار را با ۲۷ هزار تن در سال به دست آورده است.

۲- ترکیه ۱.۵ میلیون تن به تولید خود در سال افزوده که ۱.۳ هزار تن از این افزایش تولید به صورت کوپ صادر گردیده و به میزان ۱۴۳ هزار تن نیز به صورت فرآوری شده صادر نموده است به عبارتی تمام آنچه که به تولید سالیانه خود افزوده صادر کرده است و این بیانگر آگاهی و اشراف کامل به بازارهای جهانی و داشتن استراتژی صحیح در رشد و توسعه بازار خود دارد.

۳- یونان با ۳۰۰ هزار تن و پرتغال با ۱۵۰ هزارتن افزایش تولید به صورت قابل توجهی نسبت به سایر کشورهای اروپایی رشد داشته و به احتمال زیاد در سال ۲۰۱۸ شاهد تصاحب سهم بیشتری از  بازارهای جهانی در این دو کشور خواهیم  بود.

۴-  مصر با افزایش بیش از ۹۷ هزارتن جایگاه کشور ایتالیا را با کاهش بیش از ۱۲۴ هزارتن صادرات سنگ فرآوری شده به خود تخصیص داده است. لازم به ذکر است که کشور مصر در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی در واحد‌های فرآوری با تکنولوژی روز سرمایه‌گذاری کرده است.

۵- کشور لبنان با کاهش شدید واردات سنگ کوپ به میزان ۱۷۵ هزارتن و همچنین سنگ فرآوری شده ۱۶۲ هزارتن، شدیدترین کاهش واردات در کشورهای عربی را به خود تخصیص داده و عربستان نیز با کاهش قابل ملاحظه واردات بیش از ۱۵۷ هزارتن نیز رکورد دار شده است.

۶-  صادرات سنگ فرآوری شده ایران اغلب به کشورهای همسایه و با قیمت‌های بسیار نازل انجام شده است و تقریبا در بازارهای مطرح جهانی وجود ندارد و این بیانگر مشکل بسیار بزرگ در صادرات سنگ فرآوری شده ایران است.

 

28

29