تاریخچه :

شرکت شایان مرمریت شیراز فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ با بهره برداری از معدن مرمریت شایان ( کوه سفید فنجان بوانات) آغاز کرد وبه سرعت توانست فعالیت خویش را در کل کشور ودر زمینه‌های معادن، فرآوری، فروش وصادرات وهمچنین مشاوره وهمکاری‌های فنی بسط وگسترش دهد. در این راستا این شرکت بارها موفق گردید عناوینی چون معدنکار نمونه ویا صادرکننده نمونه کشوری را در سطح استانی و ملی دریافت نماید. معدن کوه سفید فنجان بوانات با هدف رونق تولید ملی، افزایش واشتغال زائی در منطقه بسیار محروم بوانات در استان فارس و با ایجاد اشتغال جهت حدود ۴۰۰ نفر بصورت مستقیم توانسته است گامی هرچند کوچک در جهت سیاست‌های اصولی وملی ورفع محرومیت بر دارد.

مدیران این مجموعه همواره سعی نموده‌اند با بهره گیری از دانش وآگاهی مهندسین مجرب وجوان خویش توام با استفاده از تکنولوژی روز ومدرن دنیا همچون سیم برش الماسه ودستگاه اره زنجیری چن سو(هاواژ) شرایطی مهیا نمایند که حداکثر بهره‌وری از انفال عمومی صورت گرفته واز هدر روی وحیف ومیل ثروتهای خدادادی ملی جلوگیری گردد. در ادامه این نگرش، مجموعه سنگ عرش وهمچنین شرکت شایان در کنار عرضه سنگ به بازارهای داخلی وصادراتی تمام تلاش خویش را جهت فرآوری سنگ خام بکار گرفته و دراین خصوص با تأسیس ۳ کارخانه فرآوری داخلی ویک کارخانه برون مرزی بعنوان یکی از تولیدات کنندگان محصولات فرآوری شده نیز محسوب می‌گردد. علی ایحال همچنان آمادگی ارائه محصولات خویش به کارخانجات فرآوری داخلی را داشته وبازارهای هدف داخلی اولین اولویت مجموعه می‌باشد. ورود به عرصه تولید، معدن کاری و فرآوری سنگ علاوه بر مشکلات عمومی که دیگر صنایع نیز با آن دست به گریبان هستند چالش‌های بسیار زیادی را در پیش روی خود دارد که برخی از آنها عبارتند از :

- مشکلات محلی ومنطقه‌ای که با توجه به عبور جاده دسترسی معدن از میان محل اقامت عشایر منطقه‌ای، اجتناب ناپذیر بوده وشرکت شایان اخیراً به جهت رفاه حال وآسایش این عزیزان اقدام به بهسازی واسفالت جاده مذکور نموده ولیکن به دلیل عدم همکاری معادن ذینفع این جاده، وهزینه بالایی که به تنهائی از توان شرکت شایان خارج می‌باشد می‌بایستی مورد حمایت دولتی قرار گرفته تابخشی از هزینه‌های بالای آن از طریق بودجه‌های عممی ودولتی تأمین گردد.

- توأم با مشکلات عمومی وهمچنین شرایط نابسامان اقتصادی علی الخصوص درصنعت سنگ کشور، عدم ثبات قوانین ومقررات نهادهای دولتی و نظارتی همچون عوارض ناخواسته وغیر قابل تحمل خلق الساعه آنچنان عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ نموده که طی سالهای اخیر بسیاری از تولید کنندگان وفعالان قدیمی این صنعت عطای تولید را به لقایش بخشیده ومتأسفانه بناچار از گردونه رقابت تولید داخلی خارج گردیده اند.

02 (1)