اواخر هفته گذشته بعضی از صرافی‌ها در پی بخشنامه بانک مرکزی با درج تابلویی از محدود کردن فروش دلار و یوروی بانکی فقط به مسافران خارج از کشور خبر دادند. اما طی روزهای گذشته برخی از صرافی‌ها حتی به مسافران هم ارز نفروختند و این در حالی است که تا هفته پیش افرادی هم که مسافر نبودند می‌توانستند دلار و یورو خریداری کنند. افزایش قیمت ارز و تشکیل صف در برابر صرافی‌ها در حالی است که چندی پیش بانک مرکزی به متقاضیان ارز توصیه کرد از خرید خودداری کنند چراکه قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. روند رو‌به رشد افزایش قیمت‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که بسیاری از خریداران، ارز به خصوص دلار را به‌عنوان منبعی مطمئن برای سرمایه‌گذاری یا دست‌کم حفظ ارزش دارایی‌های خود انتخاب می‌کنند.