مدت زیادی از خط و نشان کشیدن‌های رهبران این دو کشور برای یکدیگر نمی‌گذرد و این اواخر ترامپ موضوع حمله پیشگیرانه علیه کره‌شمالی را به‌طور جدی مطرح کرده و رهبر این کشور را «توله‌سگ مریض» خوانده بود، حالا اما در چرخشی ناگهانی، ترامپ از دیدار با «اون» استقبال کرده است. دیدار این دو اما، یک جنبه بین‌المللی دیگر دارد که به لحاظ وجهه بین‌المللی آمریکا و شخص ترامپ از اهمیت بیشتری برخوردار است. دیدار و یا توافق احتمالی ترامپ با رهبر کره‌شمالی بر سر مسائل هسته‌ای می‌تواند ترامپ را در این مخمصه قرار دهد که اگر آمریکا پیش از این، توافق مشابهی را در سطح بین‌المللی بر سر مسائل اتمی امضا کرده است، بنابراین باید به آن پایبند بماند. پس از توافق احتمالی ترامپ با «اون»، خروج آمریکا از برجام به مثابه رویکرد دوگانه تصمیم‌سازان آمریکایی در قبال مذاکرات هسته‌ای تلقی خواهد شد، اتفاقی که بیش از آنکه برای دیگر طرف‌های توافق برجام ناخوشایند باشد،‌ وجهه آمریکا و در راس آن ترامپ به‌عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی این روزهای آمریکا را زیر سوال خواهد برد.