در نتیجه، برخی صرافی‌های منتخب برای عرضه دلار محدودیت‌هایی را تعیین کردند که اثرات روانی در انتظارات داشت. با این حال، عامل دومی نیز در طولانی‌تر شدن صف‌های ارزی تاثیر گذاشت. این موضوع به بالاتر بودن ارزش دلار در منطقه سلیمانیه عراق، هرات افغانستان و برخی شهرستان‌های داخلی مربوط بود. در این شرایط، برخی از افراد برای تهیه ارز ارزان‌تر در صف‌ها قرار می‌گرفتند تا پس از خرید، آن را در بازارهای شهرستانی ۳۰۰ تومان بالاتراز تهران به فروش برسانند و سود هنگفتی را کسب کنند. در کنار این، با توجه به محدودیت عرضه ارز در صرافی‌های منتخب، برخی افراد اقدام به تهیه ارز از معامله‌گران حاشیه نشین بازار با قیمت‌های بالای ۴هزار و ۷۰۰ تومان کردند. به نظر می‌رسد نزدیک کردن قیمت صرافی‌های منتخب به بازارهای همسایه و مدیریت انتظارات از راه‌هایی باشند که به کاهش صف‌های ارزی کمک کنند.