جایزه ملی تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۲ در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور و با هدف ارتقای بهره‌وری و توسعه نظام‌های مدیریت در شرکت‌ها و سازمان‌های کشورمان، معرفی شد. سازمان مدیریت صنعتی در ارزیابی‌های جایزه ملی تعالی سازمانی با کمک تیمی از ارزیابان حرفه‌ای، فعالیت‌ها و نتایج سازمان‌های متقاضی را از نزدیک مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد. در ۱۵ سال گذشته بیش از هزار و چهارصد سازمان ایرانی از نزدیک ازجانب ارزیابان تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود نظام‌های مدیریتی آنها شناسایی شده است. در سال ۱۳۹۶، ۱۶ سازمان در سطح تندیس، ۳۵ سازمان در سطح تقدیرنامه برای تعالی و ۱۹ شرکت در سطح گواهی تعهد به تعالی اقدام به ثبت نام در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی کرده‌اند. از این تعداد ۱۳ شرکت در سطح تندیس، ۲۵ شرکت در سطح تقدیرنامه و ۱۴ شرکت در سطح گواهی تعهد به تعالی اظهارنامه خود را در موعد مقرر ارسال و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در پنج سال اخیر (۹۵- ۱۳۹۱) برگزاری جایزه ملی تعالی سازمانی، تعداد سازمان‌های حاضر در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی از لحاظ ابعاد سازمانی، ۶۸ درصد سازمان‌های بزرگ (بالای ۱۵۰ نفر)، ۲۲ درصد سازمان‌های با ابعاد متوسط (بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر) و ۱۰ درصد سازمان‌های کوچک (زیر ۵۰ نفر) بوده اند. با توجه به بخش بندی‌های جایزه ملی تعالی سازمانی، در حوزه ساخت و تولید ۳۸ درصد، در حوزه خدمات ۵۸ درصد و در حوزه‌های آموزش و سلامت و بخش عمومی در مجموع چهار درصد در فرایند جایزه ملی حاضر بوده اند.  پس از ارزیابی‌های انجام شده ۱۱ سازمان و شرکت موفق به دریافت تندیس، ۲۵ شرکت موفق به دریافت تقدیرنامه و ۱۵ شرکت موفق به دریافت گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی شدند. دستیابی به رشد اقتصادی از طریق توسعه قابلیت‌های سازمانی و ارتقای سطح بهره‌وری، از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور به شمار می‌آید و سازمان مدیریت صنعتی با اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی به دنبال کمک به توسعه فضای رقابتی و مسابقه‌ای سالم برای اثبات قابلیت و شایستگی سازمان‌های ایرانی از طریق ارزیابی و معرفی سازمان‌هایی است که در تحقق اهداف مهم توسعه اقتصادی اجتماعی در کشور می‌کوشند.