تعالی سازمانی در بخش‌های عمومی جامعه مثل سلامت و آموزش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مدل تعالی سازمانی یک مدل چهارچوب مدیریتی است که مبتنی بر تجارب موفق سیر سازمان‌ها است. بنابراین این مدل قابل ‌استفاده تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های فعال در سیستم اقتصادی است که بخش عمومی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

آیا می‌توان مباحث و مفاهیم تعالی سازمانی در سطح بنگاه‌ها را موثر بر اقتصاد کشور دانست؟

درصورتی‌که ما محیط کلان حاکم بر بنگاه‌ها یا به تعبیری شرایط محیطی و قوانین و مقررات موجود در سیستم اقتصادی را به‌درستی تعریف کرده باشیم، آنچه درنهایت باعث رشد و توسعه کشور می‌شود عملکرد بنگاه‌ها خواهد بود. اگر بنگاه‌ها در سطح بالایی از کارآیی و بهره‌وری به فعالیت خود ادامه دهند و از تجارب موجود در هر حوزه بهره لازم را ببرند بدون شک بیشترین نفع نصیب سیستم اقتصادی کشور خواهد شد.

نقش جایزه ملی تعالی در عملکرد بنگاه‌ها چگونه بوده است؟

تصور می‌کنم جایزه تعالی ملی نقش بسزایی در افزایش دانش مدیران و بالطبع تربیت مدیران حرفه‌ای داشته است. بدون شک این عملکرد مدیران در سازمان‌ها و بنگاه‌ها است که موجب جهت‌دهی مناسب به سمت الگوهای بهینه می‌شود. بازخورد ما از برگزاری این جایزه و مدیرانی که به‌درستی چهارچوب موردنظر را به کار می‌گیرند، بیانگر تاثیر قابل‌ملاحظه مدل ما در بهبود عملکرد سازمان‌ها دارد.

لازمه استقرار تعالی سازمانی در بنگاه‌های اقتصادی چیست؟

گام اول در تحقق این فرآیند رسیدن به این باور است که مدل‌های مطروحه در این زمینه می‌تواند به بهبود فرآیندهای سازمان کمک کند. مدل‌های پیشرو، در بسیاری از مواقع مدل ساده‌ای نیستند اما حاصل تجربه موفق یک سازمان یا بنگاه هستند. بنابراین اگرچه مسیر سخت است اما یقیناً شدنی است

مهم‌ترین موانع در بهبود کیفیت و تعالی سازمانی چیست؟

بخشی از موانع بیرونی است که در محیط کسب‌وکار وجود دارد. مثل قوانین و مقررات حاکم بر نظام‌های کسب‌وکار، بخشی دیگر از موانع نیز مربوط به مسائل درون‌سازمانی است که در اکثر مواقع با ایجاد یک نظام آموزشی و انگیزه بخشی به بدنه سازمان قابل‌رفع است، اما لازمه تحقق تعالی سازمانی، همراهی هر دو گروه عوامل، یعنی هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی است که همت بنگاه‌ها و تصمیم سازان کلان کشور را می‌طلبد.