این کنفرانس پنجمین رویداد از سلسله کنفرانس‌های صنعت پخش ایران است که با همت انجمن ملی صنعت پخش ایران از سال ۱۳۹۳ تا کنون به طور سالانه برگزار شده است،با تحولات دنیای کنونی، رشد اقتصاد و جهانی‌شدن، شبکه توزیع کالا و خدمات نیز در حال تغییر و نوین‌سازی است. این صنعت نیز در آینده نزدیک باید شرایط و روش‌های اجرایی خود را همسو با تغییرات پیش رو موردبازنگری قرار دهد، زیرا این تغییرات نه‌تنها قیمت کالاها و خدمات را متاثر کرده است، بلکه در حال تغییر ماهیت عرضه و تقاضا در داخل کشورها و حتی بهبود رقابت میان کالاها و خدمات تولیدی در کشورهای مختلف است. بنابراین با توجه به توضیحات بیان‌ شده و بر اساس نظرسنجی‌های صورت پذیرفته از اساتید و صاحب‌نظران صنعت، اعضای محترم کمیته علمی چهارمین کنفرانس صنعت پخش پس از بررسی کلیه نقطه نظرات به دلیل اهمیت موضوع تغییرات پیش روی صنعت در آینده موضوع و محور اصلی چهارمین کنفرانس صنعت پخش را به موضوع آینده ‌پژوهی و الگوهای نوین کسب و کار در صنعت پخش اختصاص دادند.

با توجه به روند طی شده در کنفرانس‌های گذشته در چارچوبی مشخص جهت اعتلای این صنعت و با توجه به وضعیت فعلی و جامعه جهانی و تاثیر سیاست‌های داخلی و خارجی بر این صنعت یکی از محور‌های مهم کنفرانس پنجم بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت فعلی توسعه‌ای و عملکردی محوری‌های کنفرانس‌های قبلی و تاثیر این کنفرانس‌ها بر رشد کیفی و کمی این شاخص‌ها در صنعت است.